• MÜŞTERİ HİZMETLERİ

  • 444 24 98

Basın ve Güncel Politik Gelişmeler: Ne Ölçüde Etkili?

 

Basın geçmişten günümüze toplumların en önemli birimlerinden birisi olmuştur. İlk başlarda radyo, televizyon, gazete ve dergi için kullanılan basın kavramı zaman içinde çok daha geniş bir alanı kapsar olmuştur. İnternetin gelişmesi ile birlikte artık çok daha farklı bir boyuta ulaşmış ve geçmişte görsel ve yazılı basın kavramları varken bugün elektronik basın, dijital basın gibi kavramlar ortaya çıkmıştır.

Basının Gelişmişlik Seviyesi

Sosyal bilimlerin önemli alanlarından birisi olan basın araçları başlıca şöyle listelenebilir:

  • Basılı medya (örneğin afiş, kitap, broşür, basın)
  • Görsel-işitsel medya (radyo ve televizyon, film)
  • Yığın depolama ortamı (örneğin CD, DVD)
  • İnternetteki internet siteleri.

Bütün bu basın araçlarının gerek toplumsal gerekse küresel bazda büyük önemi vardır. Özellikle dünya genelinde insan haklarının, evrensel ilkelerin, demokrasinin geliştiği ülkelerde basın çok önemli görev üstlenmektedir. Bununla birlikte diktatoryal rejimlerdeyse basın bir aparata dönüştürülmekte, diktalar basını bir silah gibi kullanarak toplumu bununla değiştirmektedir.

Baskıcı rejimlerde basın güncel gelişmelerden aslında çok fazla etkileniyormuş gibi olmaktadır. Fakat aslında etkilendiği sadece rejimdir. Rejim hangi manşetleri atmasını isterse, hangi ölçüde eleştiriye izin verirse basın onlarla toplumun karşısına çıkmaktadır. Genel geçer kaideler, meslek etiği, toplum çıkarı, dördüncü kuvvet olmanın yerine bir aparata dönüşmektedir. Oysa gelişmiş toplumlarda ve devletlerde basın gündelik uğraşlardan ziyade toplum yararına, insanlık yararına uğraşmakta, yönetenler üzerinde bir denetim mekanizması olarak görev yapmaktadır. Bu sayede toplumun gelişmesi ve dönüşmesinde de etkili olmaktadır.

Basın ve Rejim

Basın gelişmemiş ülkelerde tamamen çıkar odaklı olmaktadır. Her gün iktidarın tetikçiliği yapmakta, onun istediklerini hedef göstermekte, tehdit etmekte ve adeta kısır döngü halinde topluma hiçbir şey vermeden, bilgi ve gelişim sunmadan kalmaktadır.

 5 Güzellik ve Tazeliğin Sırrı: Takip Edilmesi Gereken Vücut Bakım İpuçları

Herkes her gün güzel ve taze hissetmek ister ve bu da vücudunuza iyi

Hazır Yemekler Ne Kadar Sağlıklı Oluyor?

Özellikle modern çağımızın en önemli gıda maddelerinden olan hazır

Seramik Nerelerde Kullanılır?

Seramik Nerelerde Kullanılır? Seramikler genellikle kil, toprak elementleri, tozlar ve

Ağaç ve Orman Ürünlerinin Önemi ve Kullanım Alanları

Ağaç ve ormanlar sayesinde birçok ürün üretilmektedir.

Finansal Derinleşme ve Ekonomik Büyüme

Toplumsal refahın ve kalkınmanın en önemli araçlarının başında ekonomik

Okul Servislerinde Uyulması Gereken Kurallar

Günümüzde en çok tercih edilen ulaşım araçlarından bir

Sigorta Sektör Kurumları Nelerdir?

Aracı kurumlarla sağlanan bir anlaşma türü olan sigorta, günlük

Sonsuz Enerji Mümkün Müdür?

Sonsuz enerjinin mümkün olup olmadığı tarih boyunca merak konusu olmuş, bu