• call img
  • MÜŞTERİ HİZMETLERİ

  • line
  • 444 24 98

Türkiye'de Sondajcılık ve Sondaj Sektörü

Sondaj sektörü tüm dünyada benzer şekilde ilerlese de tabii ki her bir ülkenin gelişmişlik düzeyi teknik imkanları jeolojik yapısı bu sektörü etkilemektedir. Sondaj sektöründe ülkemizde bulunan dağınıklık bu sektörün bir sistemli bir şekilde ilerlemesine engel olmaktadır. İster sondaj makinesi üretiminde isterse sondaj uygulamalarında yeterince sistematik çalışma yürütülmediği için bu sektörü istenen seviyeye ulaşmadı. İster madencilikte isterse de inşaatta sağlam bir sondaj sanayisine ihtiyaç vardır.

Sondaj Sektörünün Çalışma Prensipleri

Ülkemizde bulunan jeotermal kaynakların kullanımında verimliliği artırabilmek için sondajların donanımlı ekipmanlarla doğru bir şekilde açılması ve bu kuyunun kullanımında prosedürleri doğru bir şekilde izlemek önemlidir:

  • Kuyu açılırken alterasyon zonları takip edilmeli
  • Kaliteli borular kullanılmalı
  • Su alınmayan kısımlar iyi kapatılmalı
  • Basınç ve sıcaklık testleri yapılmalı

Tüm bu ince ayrıntıları göz önünde bulundurulduğunda sondaj sektöründe çalışmanın özel eğitim ve beceri istediği anlaşılmaktadır. Aynı alanda bulunan kuyuların bile farklı özellikleri olabildiği için bu kuyuların incelenmesini gerçekleştirmek ve işlemleri bu özelliklere yürütmek doğru sonuç almada oldukça önemlidir.

Sondaj Sektörünün Ülke Ekonomisine Katkısı

Sondaj sektöründe çalışan kuruluşlar kendi gücünü artırmaktan çok bu sektörde ülkenin potansiyelini ortaya koymaya odaklanmalı. Ancak bu şekilde sondaj sektörü ülke genelinde gelişip sürekli büyümeye devam edebilir. Denetimsiz, birbirinden bağımsız, kontrolsüz işlemlerin yürütülmesi bu sektörde hem gelişmeyi durdurur hem de geri dönüşü olmayan sorunların çıkmasına yol açar. Bu durumda başka sektörlerde olduğu gibi sondaj sektöründe de devletin denetleme yapması kuruluşları belli standartlara uymaya zorlaması bu sektörde sistemli bir işleyişe geçmesini sağlar. Kaynakların elde edilerek ister ülke kullanıcısına iletilmesi isterse de diğer ülkelere ihraç edilmesi ekonomide büyük bir alanı kapsamaktadır.

 Masa Tenisi Oynarken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

İlk olarak Hindistan ve Güney Afrika bölgelerindeki İngiliz ordusu tarafından

Evde Sağlık Hizmetinin Avantajları Nelerdir?

Hasta ile sağlık çalışanını ev koşullarında buluşturan sağlık hizmetine

Turizm ve Eğlence Sektörü Şirket Kuruluş ve Gerekli İzinler

Ülkemizde şirket kurabilmek belirli koşulları sağladığınız takdirde gayet

Turizm Sektöründe Rekabet: Hangi Faktörler Etkilidir?

Turizm sektörü son yıllarda en hızlı gelişen ve gerek yerel gerekse

Online Eğitimin Faydaları

Online eğitim, internet üzerinden sunulan eğitim hizmetlerine verilen genel addır.

Lojistik Sektörünün Ekonomik Etkisi

Herhangi bir ürünün ilk üreticisinden son tüketiciye ulaşana

Türkiye Genel Teknik Servis Hizmetleri

Üretici ve tüketici arasında satış sonrası ilişkilerin düzenlenmesinde

Bina İnşaatı Ve Yapım Aşamaları

Binalar günümüzün en yaygın toplu yaşam alanlarıdır. Artık