• call img
 • MÜŞTERİ HİZMETLERİ

 • line
 • 444 24 98

Elektrik Üretim Sektörü

Elektrik üretimi sektörü günümüz dünyası açısından oldukça önemli bir yeri olan vazgeçilmez bir endüstri olarak karşımıza çıkmaktadır.  Bu büyük endüstri elektriğin üretim sürecinin yanı sıra, iletilmesi ve dağıtılması aşamaları ile ilgilenmektedir. Günümüzde gelişen teknoloji ışığında elektrik üretimi rüzgârlardan, sulardan hatta nükleer enerji kaynaklarından üretilebilmektedir. Bu üretim süreci günümüzde genellikle iki aşama ile adlandırılmaktadır. Bu süreçler yenilenemeyen yöntem ve yenilenebilir yöntem olarak ortaya koyulmaktadır. Bunun yanı sıra günümüzde enerjiyi verimli kullanmak oldukça önemli bir bakış açısı halini almaktadır. Ülkemiz elektrik üretim sektörü birçok alandan faydalanmaktadır. 2021 yılında Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre üretim kaynakları şunlardır;

 • Üretimin %30,9’si kömürden
 • Üretimin %33,2’si doğalgaz
 • Üretimin %16,7’si hidrolik enerjiden
 • Üretimin %9,4’si rüzgârdan
 • Üretimin %4,2’si güneşten
 • Üretimin %3,2’si jeotermal enerjiden
 • Üretimin geri kalan %2,4’lük kısmı diğer kaynaklardan elde edilmektedir.

Enerji Verimliliğinin Önemi Ve Faydaları

Enerji verimliliği kapsamında yaşam alanlarında daha kaliteli bir sosyal durum ortaya koymak üzere tüketimi azaltmayı amaçlamaktadır. Enerji verimliliğin en önemli alanı şüphesiz fabrika ve işletmelerdir. Endüstriyel işletmeler birim enerji tüketimi oranının azaltılması gerekmektedir. Bu durum sağlanırken aynı zamanda üretim kalitesinin düşmemesi çok önemlidir.

 • Enerjinin verimli kullanılması dışa bağımlılığın azaltılmasını sağlamaktadır.
 • Daha iyi ve daha sürdürülebilir bir sosyal hayat için enerji verimliliğine dikkat edilmelidir.
 • Enerji verimliliği dünyamızın korunması açısından oldukça önemlidir.
 • Enerjiyi verimli kullanarak karbon yakıt tüketilmesinin yol açtığı sera gazı gibi sorunların etkisi azaltılabilmektedir.

Elektrik Üretiminde Kullanılan Yöntemler

Günümüzde elektrik enerjisine ulaşılması için enerjiyi doğrudan çeviren temel yöntemler bulunmaktadır. Bunlar genelde termik, nükleer ve hidro üretim kaynaklarıdır. Bunun yanı sıra Güneş, su, rüzgâr ve dalga enerjisi gibi yöntemlerde kullanılmaktadır. Doğalgaz, taş kömürü, linyit, nafta, fuel oil, motorin ve nükleer başlıca bilinen enerji üretimi gruplarını oluşturmaktadır.

 Madencilik Faaliyetlerinin Çevre Üzerindeki Etkileri ve Sürdürülebilirlik

Madencilik; maden rezervlerinin bulundukları alanlardan çıkarılarak

Sosyolojik Açıdan Evlilik

Evlilik, insanların hayatları boyunca uyguladıkları ve geliştirdikleri sosyal

Otomotiv Endüstrisinde Madencilik Teknolojisi: Gelecekteki Trendler ve Etkiler

Otomotiv endüstrisinde birçok madenden faydalanılmaktadır. Gelişen

Mevsim Geçişlerinde Bağışıklığınızı Güçlendirmenin Yolları

Mevsim geçişleri, vücudunuzun savunma sisteminin zayıflaması nedeniyle

İnsanlık Serüveninde Hayvancılık Endüstrisi Hakkında Bilgiler

İnsanlığın başlangıcından beri hayvanlar en önemli dost ve yardımcımız

Oto Boya Sektöründe Kariyer: Başarılı Bir Uzman Olmak İçin İhtiyacınız Olan Her Şey

Oto Boya Sektöründe Kariyer: Başarılı Bir Uzman Olmak için

Temizlik Sektörü İvme Kazanıyor

Temizlik sektörü hayatımızda önemli bir rolü bulunan,

Kiralık Araçlar Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Kiralık araçlarla ilgili tüm sorularınıza yanıt mı arıyorsunuz!