• MÜŞTERİ HİZMETLERİ

 • 444 24 98

Makineler Otomasyonla Seri Üretim Yapabilir Mi?

Hayatımızın birçok alanında yürütülen işler önceden daha çok el emeğine dayalı olarak gerçekleşse de teknolojinin gelişmesiyle özellikle endüstride ve bilimsel işlerde makineler otomatik olarak bu işlemleri yapmaya başladılar. İnsanların kontrolü altında makinelerin bu işleri gerçekleştirmesi prosesi otomasyon olarak bilinmektedir. Yapılan iş zamanı insan ve makine arasındaki paylaşımda makine üzerine düşen iş otomasyonun düzeyini belirlemektedir. Otomasyon düzeyi yükseldikçe daha verimli ve tasarruflu işler ortaya çıkmaktadır. Bu da birçok alanda gelişmeleri de beraberinde getirmektedir. Otomasyonun sanayileşmede özel bir rolü olduğu tüm faaliyetleri etkilediği açıkça görülmektedir. Hem seri üretime hem de kaliteli hizmete odaklanan otomasyon, aynı zamanda üreticisinin hızını artırmaktadır.

Otomasyonun Kullanım Alanları

İnsan ve makine işbirliği içerisinde oluşan otomasyon zamanı işin gerçekleştirilmesinde insan emeği daha ön planda ise burada yarı otomasyon, makinenin iş payı daha çoksa tam otomasyon mevcuttur. Yarı veya tam otomasyon günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır:

 • Bilimsel çalışmalarda
 • Bilgisayar, yazıcılar vb. araçlarla gerçekleştirdiğimiz işlemlerde
 • İmalat zamanı
 • Lojistik sektöründe
 • Elektronik cihazların üretilmesinde
 • Sağlık hizmetlerinde
 • Fotoğraf veya video kayıtlar zamanı
 • ATM’lerde
 • Metrolojide
 • Otomobil sektöründe vb.

Günlük yaşamımızın birçok alanında karşımıza çıkan otomasyon gün günden etkisini daha çok artırmaktadır.

Üretimde Otomasyonun Rolü

Üretimde hız ve kalite kazanmaya oldukça büyük katkı sağlayan otomasyon sistemi, işleyişin seri bir şekilde yürütülmesine neden olmaktadır. Otomasyon sistemi zamanı makinenin yaptığı tüm işlemlerin bilgisayar üzerinde denetlenmesi ve analizi yapılabilmektedir. Bu da bu alanın daha da gelişmesine imkan sağlamaktadır. Otomasyon sisteminin kullanılması kalitenin artmasına, üretim maliyetinin düşmesine, üreticiler arasındaki rekabetin artmasına, iş kazalarından zarar gören insan sayısının azalmasına neden olmakla birlikte zamandan tasarruf konusunda da en büyük avantajı sağlamaktadır.

 Metal Dedektörleri Gerçekten Çalışıyor Mu?

Metal dedektörleri birçok amaç için kullanılmakta ve

Sondajda Kullanılan Maden Nedir?

Ön arama ve inceleme, ayrıntılı arama jeoloji, jeofizik ve mineralojik

Elektrik Şebekelerinin Güvenliği ve Yönetimi

Elektrik şebekesi, üretilen elektrik enerjisini kullanıcılara ulaştırmak

Teknik Servislerde Müşteri Memnuniyeti Nasıl Sağlanır? Basit Bir Kılavuz

Teknik hizmetlerde müşteri memnuniyetini nasıl sağlayacağınıza dair

Kurbanlık ve Adaklık Satışı

Sürdürülebilir Tarım İçin Hayvancılık Neden Önemlidir?

Hazır Yemekler Ne Kadar Sağlıklı Oluyor?

Özellikle modern çağımızın en önemli gıda maddelerinden olan hazır

Turizm ve Eğlence Sektörü Şirket Kuruluş ve Gerekli İzinler

Ülkemizde şirket kurabilmek belirli koşulları sağladığınız takdirde gayet

Eğitimin Geleceği Neye Benzeyecek?

Eğitimin geleceği yıllardır eğitimciler, öğrenciler ve ebeveynler arasında