• MÜŞTERİ HİZMETLERİ

 • 444 24 98

Metal ve Ametal Nedir?

Metal, katyon oluşturma eğilimi yüksek, şekillendirmeye yatkın, kendine özgü parlaklığı olan, yüksek elektrik ve ısı iletkenliği olan, oksijen ile birleşerek çoğunlukla bazik oksitler veren elementlerdir. Metaller, kendi aralarında: soy olmayan metaller (demir, çinko, alüminyum...) ve soy metaller (altın, gümüş, platin...) şeklinde sınıflandırılabilir.

Ametaller ise metal özelliği göstermeyen elementlerdir. Elektrik iletkenliği, mekanik uyarlanabilirlik ya da sertlik gibi metallere özel özelliklere sahip olmayan metallerdir. Çoğunlukla soy gaz elementleri, iyot, brom, klor, flüor, selenyum, kükürt, oksijen, fosfor, azot ve karbon elementlerine ametal denir.

Metallerin Genel Özellikleri

 • Parlaktırlar.
 • Isı ve elektriği iyi iletirler.
 • Tel ve levha haline getirilebilirler.
 • Oda koşullarında (civa hariç) katıdırlar.
 • Serbest halde tek atomlu olarak bulunurlar.
 • Bileşiklerinde yalnız pozitif değerlik alırlar.
 • Çoğunlukla oksitlerinin sulu çözeltisi baz özelliği gösterir.
 • Kendi aralarında bileşik oluşturamazlar. Alaşım adı verilen homojen karışımları oluştururlar.

Bazı metaller, örneğin alüminyum hafiftir ve bu sebeple havacılık endüstrisinde kullanılmaya uygundur. Bazılarıysa örneğin sıhhi tesisat için kullanılan krom korozyona karşı dirençlidir.

Ametallerin Genel Özellikleri

 • Görünümleri mat ya da renklidir.
 • Elektrik ve ısıyı iletmezler (grafit dahil değil).
 • Oda şartlarında gaz, sıvı ve katı halde bulunabilirler.
 • Serbest halde molekül yapılıdırlar.
 • Bileşiklerinde negatif ve pozitif değerlik alabilirler.
 • Çoğunlukla oksitlerin sulu çözeltisi asit özelliği gösterir.
 • Kendi aralarında ya da metaller ile bileşik oluşturabilirler.
 • Grafit, elmas, iyot, brom, klor, kükürt, azot, oksijen, hidrojen vb. elementler ametaldir.

Ametal elementlerin birkaçı hem canlıların var olabilmesi ve gelişmesi için yaşamsal önem taşır hem de yerkabuğunun büyük bir bölümünü oluşturur. Birmilyonnokta.com sitesi metal ve ametaller ile ilgili detaylı bir şekilde bilgi vererek kullanıcılarının akıllarında yer alan soru işaretlerini ortadan kaldırmaktadır.

 



Ticari Denizcilik Nedir?

Çok eski zamanlardan buraya deniz ticareti şehirler ve ülkeler arası

Nakliyede Dikkat Edilecek Hususlar

Modern çağımızda oldukça büyük bir öneme sahip olan temel

Turizm İşletmelerinin İhtiyaç Duyduğu Danışmanlık Hizmetleri

Global çapta pek çok çeşitli ülkelerde olduğu gibi

Basın Kartı Başvurusu Nereden ve Nasıl Yapılır?

Basın kartı, basın sektöründe çalışanlara verilen ve çeşitli

Hurda Firmaları Türkiye

Hurda Hurda kullanılan malzeme dışında olan malzemelerin artığına verilen isimdir.

Ev Dekorasyonunda Stil Oluşturma Yöntemleri

Kişinin kendi tarzını yansıtacağı dekorasyon stilleri ile evlerinizi dekore edebilir

Restaurant Hizmeti Veren Firmalar ve Yerler

Nişiniz Restoranınızın Öne Çıkmasına Ve Müşteri Çekmesine

, Deri Üretim Süreci: Nasıl Gerçekleştirilir?

Deri üretim işlemleri zahmetli bir süreçtir. Birçok işlemden