• call img
  • MÜŞTERİ HİZMETLERİ

  • line
  • 444 24 98

Otomotiv Sektörü Ağır Sanayi Mi?

Motorları taşıtları tasarlayan, geliştiren, üreten ve pazarlayan iş sektörüne otomotiv sektörü adı verilir. Ağır sanayi olarak kabul edilen otomotiv sektörü, tüm sanayileşmiş olan ülkelerde ekonominin lokomotifi olarak kabul edilmektedir. Sektörün ekonomideki sürükleyici- lokomotif etkisinin sebebi, ekonominin diğer sektörleri ve diğer sanayi dalları ile olan çok yakın ilişkisidir.

Otomotiv Sektörünün Önemi

Otomotiv sanayi lastik, petro-kimya ve demir-çelik gibi temel sanayi dallarında başlıca alıcı ve bu sektörlerdeki teknolojik gelişmenin de sürükleyicisidir. Turizm, inşaat ve altyapı ile tarım ve ulaştırma sektörlerinin gerek duyduğu her çeşit motorlu araçlar sektör ürünleri ile sağlanmaktadır. Bu sektörde meydana gelen değişimler, ekonominin tümünü yakından etkilemektedir.

Otomobil üretimi, diğer motorlu taşıtlara kıyasla çok daha yüksek sayılarda yapılır. Bu suretle otomobil üretimi, güçlü bir yan sanayi meydana getirerek diğer taşıtların üretilmesine de yardımcı olur. Bu sebeple otomobil üretimi, otomotiv sanayinin temelidir.

Otomotiv Sektöründeki Sorunlar

Türkiye’de otomotiv sektöründe bazı sorunlar bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir:

  • Kapasite kullanımının artış göstermesine rağmen yeterli düzeye ulaşılamaması,
  • Yeterli AR-GE çalışmalarının olmaması ve aktarılmış olan kaynağın dünya ortalamasının altında kalması,
  • Çok uluslu şirketlerin, ileri teknoloji, yüksek kaliteli ürün, düşük maliyetli üretim, yoğun rekabet ve seri üretim gibi avantajlar ile yerli şirketleri olumsuz etkilemesi,
  • Son senelerde yüksek nitelikli iş gücü için eğitime verilen önemin artmasına rağmen, sanayi ilişkileri ve üniversitenin yeterli ve sağlıklı olmaması,
  • İzlenen politikaların kalıcı ve istikrarlı olmaması,
  • Girdi fiyatlarının yüksek olması ve yerli sermayenin yetersizliği,
  • Sektörün talep daralması ve kriz durumunda diğer sektörlere göre daha fazla ve hızlı etkilenmesi.

Otomotiv sektörü ağır sanayi mi? Konusu hakkında daha fazla bilgi almak için birmilyonnokta.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 Denizcilikte Abosa Nedir?

Denizcilikte abosa kelimesi, gemide haraket halinde olan zincirin ya da halatın bir an

Kentleşme Ve Yapı İnşaatının Şehir Planlamasındaki Rolü

Son yıllarda sıklıkla dile getirilen iklim değişikliği kentlerde yaşam

Dericilik Nedir ve Ne İşe Yarar?

Deri, insanlığın ilk kullandığı malzemedir. Tarih boyunca çeşitli

Sinemalar Artık Daha Az Mı Tercih Ediliyor?

Teknolojinin gelişmesiyle hayatımıza giren sanat dallarının her biri belli bir

Hizmet Sektöründe Kişisel Gelişimin Önemi Nedir?

Günümüz modern dünyasında bireylerin kendilerini belirli konularda

Ambalajın Çevre ve Ekonomi Üzerindeki Önemi ve Etkileri

Ambalajlama hem çevre hem de ekonomi için hayati bir rol oynamaktadır.

Ağaç Türleri Nelerdir?

Günümüzde dünya üzerinde pek çok çeşitli

Doktorlar Neden Yurt Dışına Gidiyorlar?

Türkiye’den son yıllarda büyük bir göç dalgası