444 24 98
  1. Danışmanlık
  2. İstanbul
  3. Dss Dr. Sinan Simsar İstanbul Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Eğitim Danışmanlık

Dss Dr. Sinan Simsar İstanbul Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Eğitim Danışmanlık İletişim Bilgileri

Dss Dr. Sinan Simsar İstanbul Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Eğitim Danışmanlık

DSS İstanbul OSGB Ne Yapar?   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Ruhsatlı OSGB’yiz DSS İstanbul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan ruhsatlı bir OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) çözüm ortağı olarak hizmet vermekteyiz. Kanunlar ve yönetmelikler gereği tüm işyerlerine İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili ihtiyaç duydukları her konuda hizmet vererek sağlıklı ve güvenlikli bir çalışma ortamı oluşturmak için sorumluluk ve çözüm ortağıyız.   Vermiş olduğumuz hizmetlerden bazıları: İş Sağlığı ve Güvenliği sektöründe Dr. Sinan Simsar yönetiminde DSS İstanbul OSGB olarak hizmet vermeye başlayan firmamız, 2012 yılından itibaren faaliyet gösteren ve kendi dalında profesyonelleşmiş uzman kadrosuyla, tüm sektörlerin ‘Sağlık ve Güvenlik’ alanındaki ihtiyaçlarına yönelik ‘Sağlıklı ve Güvenli İşyerleri’ sloganıyla hizmet vermektedir. Kuruluşumuz bünyesinde: -          İşyeri hekimliği hizmetleri -          İş güvenliği uzmanlığı hizmetleri -          Sağlık memuru ve diğer yardımcı sağlık personeli hizmetleri -          Sağlık taramaları -          Diğer İSG-OSGB hizmetleri olmak üzere birçok alanda faaliyet göstermekteyiz.   İşyeri Hekimliği Hizmetlerimiz Bünyemizde faaliyet gösteren tecrübeli işyeri hekimlerimizle, işyerlerine yönetmelik gereği belirlenen sürelerde işyeri hekimliği hizmetlerini ve poliklinik hizmetlerini vererek tüm çalışanların sağlığını kontrol altında tutmaktayız. -          İşyerlerinin özellikle sağlık açısından resmi denetimlere hazır bulundurulması -          İş Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılarak sağlıklı çalışma düzeninin sağlanması, alınan kararların uygulanmasının takibi, kararların çalışanlara, işverene ve bakanlığa bildirilmesi ve raporlandırılması -          Sağlıkla ilgili olarak işyerlerinde gerekli tüm periyodik kontrollerin ve tahlillerin yapılması ve takip edilmesi (işe giriş muayeneleri, ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir sağlık raporları, portör muayeneleri, acil sağlık hizmetleri vs.) -          İşyerlerinde çalışanlara ve İSG Kurulu üyelerine sağlık ile ilgili tüm eğitim hizmetlerinin verilmesi Konuları işyeri hekimlerimizin sevk ve idaresinde yetkili OSGB firmamız tarafından çözüme kavuşturulacaktır.   İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetlerimiz  Tüm sınıflarda (A-B-C) belgeli ve tecrübeli İş Güvenliği Uzmanları’mız, mevzuat ve etik gereği işyerlerine ihtiyaç duydukları iş güvenliği ile ilgili tüm teknik hizmetleri ve eğitim hizmetlerini vermektedirler. -          İşyerlerinde çalışma ortamlarının iş güvenliği açısından teknik kontrolünün ve güvenli çalışma ortamının sürekliliğinin sağlanması -          Çalışmaların mevzuatlara uygun olarak yürütülmesinin sağlanması, her an denetimlere hazır hale getirilmesi -          İş Güvenliği Kurulunun oluşturulması, toplantıların belirlenen sürelerde düzenli olarak yapılması, alınan kararların uygulanması, denetim-gözetim ve raporlama çalışmalarının yapılması -          İş Güvenliği ile ilgili gerekli tüm eğitimlerin verilmesi (İşe Giriş Eğitimleri, Temel İSG Eğitimleri, Mesleki Teknik Eğitimler, Risk Değerlendirme Eğitimleri, Acil Durum Eğitimleri ve Tatbikatlar, İlkyardım Eğitimleri vs) -          İş Güvenliği ile ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla olan her türlü plan, program ve çalışmaların koordinasyonu ve takibi hizmetleri, mevzuatlar gereği İş Güvenliği Uzmanları’nın Görev, Yetki ve Sorumluluklarındaki tüm hizmetler OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) sorumluluğumuz ve taahhüdümüz altındadır.   Sağlık Memuru ve Diğer Yardımcı Sağlık Personeli Hizmetlerimiz -          İşe giriş muayeneleri (yeni işe girişleri takip, taşeron firmalara göre tasnif, birer nüshalarını teslim) ve kronik hastaları doktorlara bildirmek -          Tetanos aşısı planlanması ve uygulaması -          Acil durumlarda ilkyardım müdahaleleri, Hasta tedavi düzenlemesi; pansuman, enjeksiyon vs uygulamaları -          Revirin temiz tutulması, dosya düzenlemesi ve saklanması, ilaç-tıbbi malzeme ihtiyaçlarının tespit-tedarik edilmesinin sağlanması -          İSİG Toplantı kararlarından ilgili maddeleri takip etmek, aylık Faaliyet Raporu düzenlemesi -          Sağlık taramalarına destek verme, firmaların yüksek katılımını temin etmek, tarama sonuçlarını tasnif etme, raporlama, işçilere gerekli bilgilendirmeleri yapmak -          Yemek firması portör muayene sonuçlarını takip etme, yemekhane ve çadırları teftiş etmek ve raporlamak -          Sahayı gezmek ve sağlık koşullarına aykırılıkları tespit etmek   Sağlık Taraması Hizmetlerimiz Firmamızda, Sağlık Bakanlığı’ndan ilgili konuda ruhsatlı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan lisanslı 1 adet Röntgen Cihazı, Odyometri Cihazı ve Solunum Fonksiyon Test Cihazı bulunmakta olup; işyerlerinize gelerek uygun ve kaliteli hizmet sunmayı amaçlamaktayız. -          Mobil Laboratuar Aracımızda ulusal ve uluslararası normlara göre 1 adet 35x35 ebadında Röntgen Cihazı -          Odyolojik Tetkikin yapılmasına imkân tanıyan Ses Yalıtımlı Odyometrik Test Kabini -          Spirometre Cihazı -          Portör Taraması (Gaita Mikroskobisi, Gaita Kültürü, Burun ve Boğaz Kültürleri, Akciğer Grafisi) -          Laboratuar Testleri -          Aşı Uygulamaları bulunmaktadır Yapılan taramalar Odyometris, Röntgen Teknisyeni ve Biyologlarımız kontrolleri altında gerçekleştirilmekte olup, çalışma sistemimizde yapılan tetkikler kontrol edilerek kişilerden imza karşılığı teslim alınmaktadır. Yapılan tetkikler gerekli incelemeler yapıldıktan sonra uzman hekimler tarafınca raporlanmaktadır.   a)     Akciğer Grafisi  Akciğer filmleri, işyerindeki solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek gaz, toz, duman ve kimyasal şartlar karşısında çalışanların maruz kaldıkları akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski ile sonradan tedavisi zor veya imkânsız olabilecek hastalıklara yakalanma risklerinin değerlendirilebilmesi için uygulanır. Ulusal ve uluslararası (ILO ve Avrupa Birliği Standartları) normlara göre 35x35 ebadında veya Mobil Dijital (CR) sisteminde ve teknik uyumu TÜRKİYE ATOM ENERJİ KURUMU tarafından belgelendirilmiş mobil araçlarda ve teknik çekim standartlarına uyularak (Uygun uzaklık ve uygun güçte x-ray cihazlarla) çekilmektedir. CR (Dijital) sistemi ile yapılan çekimler JPEG formatında birkaç cd ile sunulmaktadır. Ayrıca CR’ın programı ile kendi veri tabanı üzerinden, altyapısı hazırlanarak hekim’in yapılan çekim üzerinde kısmı incelemede bulunmasına olanak sağlar. Eğer patolojik sonuçlar varsa ayrı ayrı cd halinde vermek de mümkündür. Çekilen dijital görüntüler raporlandırılmaktadır ve 10 yıl saklanarak korunmaktadır.   b)    Odiometri (İşitme Testi) Odiometrik testleri iş yerlerindeki gürültü şartları karşısında çalışanların maruz kaldıkları işitme kaybı risklerin değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır. Testlere başlamadan önce dış kulak muayenesi yapılmaktadır. Buson ve enfeksiyon tespit edilirse, bunlar giderildikten sonra testler yeni şartlar ve fiyatlarla yapılmaktadır. Testler uygun ses izolasyonu yapılmış bir sessiz kabin içinde ve eğitimli Odiometris tarafından yapılmaktadır. Test sonuçları uzman kulak Burun Boğaz doktoru tarafından değerlendirilerek raporlandırılmaktadır. Tarama testi sonucunda problem tespit edilen kişilerin KBB muayenesinden geçmeleri önerilecektir. Yapılan tetkiklerden bazıları. -          Hava Yolu -          Kemik Yolu -          Maskeleme sisi -          Ton Decay -          Konuşma alma eşiği -          Konuşmayı ayırt etme yüzdesi -          MCL (En rahat ses yüksekliği) -          UCL (Tedirgin edici ses yüksekliği) -          Her türlü timpanometrik testler   c)     Solunum Fonksiyon Testi (SFT) İş yerindeki solunum yolları akciğerleri etkileyebilecek gaz, toz, duman, kimyasal vb. şartlar karşısında çalışanların maruz kaldıkları: -          Akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski -          Sonradan tedavisi zor veya imkânsız olabilecek hastalıklara yakalanma risklerini değerlendirilmesi amacıyla akciğer filmiyle beraber ve filmin klinik açıdan sonuçlandırılması amacıyla uygulanır. Solunum Fonksiyon Testi hastaların uygun muayene şartlarında solunum fonksiyonlarını ve kapasitelerini ölçmeye yarayan bir testtir. Solunum Fonksiyon Testi aracımızda sağlık teknisyenimiz tarafından; FVC, VC, MVV, Pre-Post Bronkodilasyon ve opsiyonlu olarak Brokonstriksiyon ölçümleri yapan solunum fonksiyon test cihazı bulunmaktadır. Solunum Fonksiyon Testi maksimum 2 dakikada sonuç verebilmektedir. Göğüs hastalıkları uzmanımız tarafından da birebir değerlendirilip raporlanmaktadır.   d)    Laboratuar Testleri ·         Kan Sayımı ·         Tam İdrar Tahlili ·         Karaciğer Fonksiyon Testleri ·         Böbrek Fonksiyon Testleri ·         Hepatit A/B/C Testleri ·         Serolojik Tetkikler ·         Toksikokolojik Tetkikler İdrarda /  Kanda Kurşun ·         İdrarda / Kanda Toluen, Fenol, Vanil Mandelik Asit, Hippurik Asit …vb   e)    Aşılar Doktorlarımızın kontrolünde işinin uzmanı sağlık memuru ve hemşirelerince iş yerinde mobil araçlarda uygun zincir kurallarına uyularak aşı uygulamaları yapılmaktadır. Aşı Uygulamaları              — Tetanos aşıları — Hepatit Testleri sonucu uygun hastalara hepatit aşısı uygulanmaktadır. — Grip aşıları (mevsimsel salgınları azaltmak, salgınlar nedeni ile iş gücü kaybını engellemek amacıyla) istek doğrultusunda yapılmaktadır.    Diğer Hizmetlerimiz -          Periyodik Teknik Kontrol Hizmetleri (basınçlı kaplar, yük kaldırma araçları kontrolü vs) -          Çalışma ortamı ölçüm-denetim ve raporlama hizmetleri -          Mesleki teknik eğitimler (Mekanikçi, Elektrikçi, Operatörlük vs) -          Çevre Görevlisi Uzmanlığı Hizmetleri (ÇED Danışmanlığı, Çevresel Atık Kontrolü vs)   -          Hasta Nakil Araçları hizmetleri (Ambulans, Acil Nakil Araçları vs) -          Tıbbi Danışmanlık ve İş Güvenliği Danışmanlığı Hizmetleri  

Adres Adres Fatih Mah. Ünverdi Cad.o: 22/3   Esenyurt / İstanbul
Telefon 1 Telefon 0 (212) 699 19 42
Yetkili Yetkili Serhat Yüksel
Web Adresi Web Adresi
Sektör Web Adresi
Lokasyon Lokasyon İstanbul
Fatih Mah. Ünverdi Cad.o: 22/3   Esenyurt / İstanbul

Dss Dr. Sinan Simsar İstanbul Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Eğitim Danışmanlık Firması Hakkında

DSS
İstanbul OSGB Ne Yapar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Ruhsatlı OSGB’yizDSS İstanbul, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’ndan ruhsatlı bir OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi)
çözüm ortağı olarak hizmet vermekteyiz. Kanunlar ve yönetmelikler gereği tüm
işyerlerine İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili ihtiyaç duydukları her konuda
hizmet vererek sağlıklı ve güvenlikli bir çalışma ortamı oluşturmak için
sorumluluk ve çözüm ortağıyız.

Vermiş
olduğumuz hizmetlerden bazıları:İş Sağlığı ve Güvenliği
sektöründe Dr. Sinan Simsar yönetiminde DSS İstanbul OSGB olarak hizmet vermeye
başlayan firmamız, 2012 yılından itibaren faaliyet gösteren ve kendi dalında
profesyonelleşmiş uzman kadrosuyla, tüm sektörlerin ‘Sağlık ve Güvenlik’
alanındaki ihtiyaçlarına yönelik ‘Sağlıklı ve Güvenli İşyerleri’ sloganıyla
hizmet vermektedir.Kuruluşumuz bünyesinde:-
İşyeri hekimliği hizmetleri-
İş güvenliği uzmanlığı hizmetleri-
Sağlık memuru ve diğer yardımcı sağlık personeli hizmetleri-
Sağlık taramaları-
Diğer İSG-OSGB hizmetleriolmak üzere birçok alanda
faaliyet göstermekteyiz.

İşyeri
Hekimliği HizmetlerimizBünyemizde faaliyet gösteren
tecrübeli işyeri hekimlerimizle, işyerlerine yönetmelik gereği belirlenen
sürelerde işyeri hekimliği hizmetlerini ve poliklinik hizmetlerini vererek tüm
çalışanların sağlığını kontrol altında tutmaktayız.-
İşyerlerinin özellikle sağlık açısından resmi denetimlere hazır bulundurulması- İş
Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılarak sağlıklı çalışma düzeninin sağlanması,
alınan kararların uygulanmasının takibi, kararların çalışanlara, işverene ve
bakanlığa bildirilmesi ve raporlandırılması- Sağlıkla
ilgili olarak işyerlerinde gerekli tüm periyodik kontrollerin ve tahlillerin
yapılması ve takip edilmesi (işe giriş muayeneleri, ağır ve tehlikeli işlerde
çalışabilir sağlık raporları, portör muayeneleri, acil sağlık hizmetleri vs.)-
İşyerlerinde çalışanlara ve İSG Kurulu üyelerine sağlık ile ilgili tüm eğitim
hizmetlerinin verilmesiKonuları işyeri hekimlerimizin sevk ve idaresinde yetkili OSGB
firmamız tarafından çözüme kavuşturulacaktır.

İş Güvenliği Uzmanlığı HizmetlerimizTüm sınıflarda (A-B-C)
belgeli ve tecrübeli İş Güvenliği Uzmanları’mız, mevzuat ve etik gereği
işyerlerine ihtiyaç duydukları iş güvenliği ile ilgili tüm teknik hizmetleri ve
eğitim hizmetlerini vermektedirler.-
İşyerlerinde çalışma ortamlarının iş güvenliği açısından teknik kontrolünün ve
güvenli çalışma ortamının sürekliliğinin sağlanması-
Çalışmaların mevzuatlara uygun olarak yürütülmesinin sağlanması, her an
denetimlere hazır hale getirilmesi- İş
Güvenliği Kurulunun oluşturulması, toplantıların belirlenen sürelerde düzenli
olarak yapılması, alınan kararların uygulanması, denetim-gözetim ve raporlama
çalışmalarının yapılması- İş
Güvenliği ile ilgili gerekli tüm eğitimlerin verilmesi (İşe Giriş Eğitimleri,
Temel İSG Eğitimleri, Mesleki Teknik Eğitimler, Risk Değerlendirme Eğitimleri,
Acil Durum Eğitimleri ve Tatbikatlar, İlkyardım Eğitimleri vs)- İş
Güvenliği ile ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla olan her türlü plan, program
ve çalışmaların koordinasyonu ve takibi hizmetleri, mevzuatlar gereği İş
Güvenliği Uzmanları’nın Görev, Yetki ve Sorumluluklarındaki tüm hizmetler OSGB
(Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) sorumluluğumuz ve taahhüdümüz altındadır.

Sağlık
Memuru ve Diğer Yardımcı Sağlık Personeli Hizmetlerimiz-
İşe giriş muayeneleri (yeni işe girişleri takip, taşeron firmalara göre tasnif,
birer nüshalarını teslim) ve kronik hastaları doktorlara bildirmek- Tetanos
aşısı planlanması ve uygulaması- Acil
durumlarda ilkyardım müdahaleleri, Hasta tedavi düzenlemesi; pansuman,
enjeksiyon vs uygulamaları- Revirin
temiz tutulması, dosya düzenlemesi ve saklanması, ilaç-tıbbi malzeme
ihtiyaçlarının tespit-tedarik edilmesinin sağlanması- İSİG
Toplantı kararlarından ilgili maddeleri takip etmek, aylık Faaliyet Raporu
düzenlemesi- Sağlık
taramalarına destek verme, firmaların yüksek katılımını temin etmek, tarama
sonuçlarını tasnif etme, raporlama, işçilere gerekli bilgilendirmeleri yapmak- Yemek
firması portör muayene sonuçlarını takip etme, yemekhane ve çadırları teftiş
etmek ve raporlamak- Sahayı
gezmek ve sağlık koşullarına aykırılıkları tespit etmek

Sağlık
Taraması HizmetlerimizFirmamızda, Sağlık Bakanlığı’ndan
ilgili konuda ruhsatlı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan lisanslı 1 adet
Röntgen Cihazı, Odyometri Cihazı ve Solunum Fonksiyon Test Cihazı bulunmakta
olup; işyerlerinize gelerek uygun ve kaliteli hizmet sunmayı amaçlamaktayız.-
Mobil Laboratuar Aracımızda ulusal ve uluslararası normlara göre 1 adet 35x35
ebadında Röntgen Cihazı-
Odyolojik Tetkikin yapılmasına imkân tanıyan Ses Yalıtımlı Odyometrik Test
Kabini-
Spirometre Cihazı-
Portör Taraması (Gaita Mikroskobisi, Gaita Kültürü, Burun ve Boğaz Kültürleri,
Akciğer Grafisi)-
Laboratuar Testleri-
Aşı Uygulamaları bulunmaktadırYapılan taramalar Odyometris,
Röntgen Teknisyeni ve Biyologlarımız kontrolleri altında gerçekleştirilmekte
olup, çalışma sistemimizde yapılan tetkikler kontrol edilerek kişilerden imza
karşılığı teslim alınmaktadır. Yapılan tetkikler gerekli incelemeler yapıldıktan
sonra uzman hekimler tarafınca raporlanmaktadır.

a)Akciğer GrafisiAkciğer filmleri,
işyerindeki solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek gaz, toz, duman ve
kimyasal şartlar karşısında çalışanların maruz kaldıkları akciğer kanseri ve
akciğer hastalıklarına yakalanma riski ile sonradan tedavisi zor veya imkânsız
olabilecek hastalıklara yakalanma risklerinin değerlendirilebilmesi için
uygulanır.Ulusal ve uluslararası (ILO ve
Avrupa Birliği Standartları) normlara göre 35x35 ebadında veya Mobil Dijital
(CR) sisteminde ve teknik uyumu TÜRKİYE ATOM ENERJİ KURUMU tarafından
belgelendirilmiş mobil araçlarda ve teknik çekim standartlarına uyularak (Uygun
uzaklık ve uygun güçte x-ray cihazlarla) çekilmektedir.CR (Dijital) sistemi ile yapılan çekimler
JPEG formatında birkaç cd ile sunulmaktadır. Ayrıca CR’ın programı ile kendi
veri tabanı üzerinden, altyapısı hazırlanarak hekim’in yapılan çekim üzerinde
kısmı incelemede bulunmasına olanak sağlar. Eğer patolojik sonuçlar varsa ayrı
ayrı cd halinde vermek de mümkündür. Çekilen dijital görüntüler
raporlandırılmaktadır ve 10 yıl saklanarak korunmaktadır.

b)Odiometri (İşitme Testi)Odiometrik testleri iş
yerlerindeki gürültü şartları karşısında çalışanların maruz kaldıkları işitme
kaybı risklerin değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır.Testlere başlamadan önce dış
kulak muayenesi yapılmaktadır. Buson ve enfeksiyon tespit edilirse, bunlar
giderildikten sonra testler yeni şartlar ve fiyatlarla yapılmaktadır.Testler uygun ses izolasyonu
yapılmış bir sessiz kabin içinde ve eğitimli Odiometris tarafından
yapılmaktadır.Test sonuçları uzman kulak Burun
Boğaz doktoru tarafından değerlendirilerek raporlandırılmaktadır. Tarama testi
sonucunda problem tespit edilen kişilerin KBB muayenesinden geçmeleri önerilecektir.
Yapılan tetkiklerden bazıları.-
Hava Yolu-
Kemik Yolu-
Maskeleme sisi-
Ton Decay-
Konuşma alma eşiği-
Konuşmayı ayırt etme yüzdesi-
MCL (En rahat ses yüksekliği)-
UCL (Tedirgin edici ses yüksekliği)-
Her türlü timpanometrik testler

c)Solunum Fonksiyon Testi (SFT)İş yerindeki solunum yolları
akciğerleri etkileyebilecek gaz, toz, duman, kimyasal vb. şartlar karşısında
çalışanların maruz kaldıkları:-
Akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski-
Sonradan tedavisi zor veya imkânsız olabilecek hastalıklara yakalanma
risklerini değerlendirilmesi amacıyla akciğer filmiyle beraber ve filmin klinik
açıdan sonuçlandırılması amacıyla uygulanır.Solunum Fonksiyon Testi
hastaların uygun muayene şartlarında solunum fonksiyonlarını ve kapasitelerini
ölçmeye yarayan bir testtir.Solunum Fonksiyon Testi
aracımızda sağlık teknisyenimiz tarafından; FVC, VC, MVV, Pre-Post
Bronkodilasyon ve opsiyonlu olarak Brokonstriksiyon ölçümleri yapan solunum
fonksiyon test cihazı bulunmaktadır. Solunum Fonksiyon Testi maksimum 2
dakikada sonuç verebilmektedir. Göğüs hastalıkları uzmanımız tarafından da
birebir değerlendirilip raporlanmaktadır.

d)Laboratuar Testleri· Kan Sayımı· Tam İdrar Tahlili· Karaciğer
Fonksiyon Testleri· Böbrek Fonksiyon
Testleri· Hepatit A/B/C
Testleri· Serolojik
Tetkikler· Toksikokolojik
Tetkikler İdrarda / Kanda Kurşun· İdrarda / Kanda
Toluen, Fenol, Vanil Mandelik Asit, Hippurik Asit …vb

e)AşılarDoktorlarımızın kontrolünde işinin uzmanı sağlık memuru ve
hemşirelerince iş yerinde mobil araçlarda uygun zincir kurallarına uyularak aşı
uygulamaları yapılmaktadır.Aşı Uygulamaları
— Tetanos aşıları— Hepatit Testleri sonucu uygun hastalara hepatit aşısı
uygulanmaktadır.— Grip aşıları (mevsimsel salgınları azaltmak, salgınlar nedeni
ile iş gücü kaybını engellemek amacıyla) istek doğrultusunda
yapılmaktadır.

Diğer
Hizmetlerimiz- Periyodik
Teknik Kontrol Hizmetleri (basınçlı kaplar, yük kaldırma araçları kontrolü vs)- Çalışma
ortamı ölçüm-denetim ve raporlama hizmetleri- Mesleki
teknik eğitimler (Mekanikçi, Elektrikçi, Operatörlük vs)- Çevre
Görevlisi Uzmanlığı Hizmetleri (ÇED Danışmanlığı, Çevresel Atık Kontrolü
vs)- Hasta
Nakil Araçları hizmetleri (Ambulans, Acil Nakil Araçları vs)- Tıbbi
Danışmanlık ve İş Güvenliği Danışmanlığı Hizmetleri Dss Dr. Sinan Simsar İstanbul Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Eğitim Danışmanlık FİRMA ETİKETLERİ

Osgb Hizmetleri Esenyurt İstanbul

İş Yerleri İçin İş Yeri Hekimi ve İş Güvenlik Uzmanı Esenyurt İstanbul

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Onaylı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Esenyurt İstanbul

Yetkili Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Esenyurt İstanbul

İş Yerleri İçin Sağlık Taraması Esenyurt İstanbul

Fabrikalar İçin Sağlık Taraması Esenyurt İstanbul

Biyokimya Taraması Esenyurt İstanbul

Portör Taraması Esenyurt İstanbul

Tam İdrar Tahlili Taraması Esenyurt İstanbul

Anti-hbsag Taraması Esenyurt İstanbul

Hbsag Taraması Esenyurt İstanbul

Hemogram Taraması Esenyurt İstanbul

Solunum Fonksiyon Testi Taraması Esenyurt İstanbul

Odyometri Taraması Esenyurt İstanbul

Akciğer Grafisi Taraması Esenyurt İstanbul

Sağlık Taramaları Esenyurt İstanbul

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Esenyurt İstanbul

Acil Eylem Esenyurt İstanbul

Acil Eylem Durum Planı Esenyurt İstanbul

Risk Analizi Raporu Esenyurt İstanbul

Risk Analizi Esenyurt İstanbul

A Sınıfı İş Güvenliği Hizmeti Uzmanı Esenyurt İstanbul

B Sınıfı İş Güvenliği Hizmeti Uzmanı Esenyurt İstanbul

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Esenyurt İstanbul

İş Güvenliği Hizmeti Esenyurt İstanbul

İş Yeri Hekimi Esenyurt İstanbul

İş Yeri Hekimliği Hizmeti Esenyurt İstanbul

İş Görebilir Raporu Esenyurt İstanbul

Ağır ve Tehlikeli İş Görebilir Raporu Esenyurt İstanbul

Tehlikeli İşler Raporu Esenyurt İstanbul

Ağır İşler Raporu Esenyurt İstanbul

Ağır ve Tehlikeli Esenyurt İstanbul

Ortak Sağlık Esenyurt İstanbul

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Esenyurt İstanbul

Sağlık Raporu Esenyurt İstanbul

İşe Giriş Raporu Esenyurt İstanbul

İş Güvenliği Esenyurt İstanbul

İş Sağlığı Esenyurt İstanbul

Osgb Esenyurt İstanbul

İş Sağlığı ve Güvenliği Esenyurt İstanbul


Devamını Göster