444 24 98
  1. Sağlık
  2. Ankara
  3. Prof. Dr. Avni Babacan

Prof. Dr. Avni Babacan İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Avni Babacan

avnibaba@gazi.edu.trAvni Babacan Kimdir?Adı Soyadı : Celaletdin Avni BABACANDoğum Tarihi : 11.10.1955Doğum Yeri : Çekerek- YozgatMedeni Hali : Evli, 2 çocuklu (26 yaşında Selin BABACAN, 17 yaşında Ayça BABACAN)Bildiği Yabancı Dil : İngilizceAdres : Beyler Cad. Dostkent Sitesi No: 44 06530 Çayyolu / ANKARATelefon İş : 0 312 2024274-2024275Muayene : 4313048Cep : 0 532 3722004E-mail : avnibaba@gazi.edu.trEğitim Durumu1962-1967 Kayseri Pınarbaşı Melikgazi İlkokulu1968-1970 Kayseri Pınarbaşı Ortaokulu1971-1973 İstanbul Kuleli Askeri Lisesi1974-1979 İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, (Tıp Doktoru)1984-1988 Gazi Üniv. Tıp Fak.Anes.ve Rean. Anabilim Dalı, (Uzman Doktor)Çalıştığı Kurumlar1980-1982 İstanbul Ün. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Kliniği, (Uzman Öğrenci Kadrosunda)1982-1983 Diyarbakır, Devegeçidi 16. Mekanize Tugay Reviri, (Tabib Teğmen)1983-1984 Adapazarı Merkez Sağlık Ocağı Doktoru1984-1988 Gazi Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı(Araştırma Görevlisi)1988-1991 Gazi Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı (Öğretim Görevlisi)1991-1992 İstanbul Prof Dr Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi (Başasistan)1992-1994 Gazi Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD (Öğretim Görevlisi)1994-1995 Gazi Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD (Yrd Doç Dr)1995-2002 Gazi Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD (Doç Dr)2002-2006 Gazi Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD (Prof Dr)2004-2006 Gazi Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD Algoloji BD BaşkanıÜye Olduğu DerneklerAnestezi ve Reanimasyon Uzmanları Derneği (ARUD), (1996’dan beri)Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti, (1991’den beri)Türk Ağrı Derneği, (1995’den beri)Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği, (1992’den beri)IASP (Dünya Ağrı Cemiyeti), (1996’dan beri)Aldığı Ödüller1. KAYA K, BABACAN A ve ark. Effects of perineural opioids on nerve conduction of N. suralis in man. Acta Neurol Scand 1992; 85: 337-339Tübitak Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü , 1993Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Teşvik Ödülü, 1993Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Teşvik Ödülü, 19932. BEYAZOVA M, BABACAN A ve ark. Perineural pethidine: Effects of different doses on nerve conduction. Eur J Anesth 1993; 10:353-356Tübitak Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü, 1994Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Teşvik Ödülü, 1994Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Teşvik Ödülü, 19943. BABACAN A, BİLGİHAN A, OĞUZ A, ÖCAL E, HODOĞLUGİL U, KAYA K, GÜNAYDIN B, YARDIM Ş. İskemi reperfüzyon kalp modelinde ginkgo bilobanın etkileri. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Dergisi 1995; 1:57-61.XXVII Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi’nde en iyi üç poster birincilik ödülü, İstanbul, 19944. ÖNDER M, BABACAN A, BOZKIRLI F, SOMUNKIRAN B, GÜNAYDIN S, KARADENİZLİ Y. The effect of propofol on systemic vascular resistance during cardiopulmonary bypass: A comparative study with thiopentone. Japanese Annals of Thoracic Surgery 1994, 14: 4: 51-54.Tübitak Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü, 19955. GÜNAYDIN B, KARADENİZLİ Y, BABACAN A, KAYA K, ÜNLÜ M, İNANIR S, MAHLİ A, AKÇABAY M, YARDIM Ş. Pulmonary microvascular injury following general anesthesia with volatile anesthetics – Halothane and isoflurane: A comparative clinical and experimental study. Respiratory Medicine 1997; 91:6:1-10.Tübitak Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü 1997Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Teşvik Ödülü, 1997Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Teşvik Ödülü, 19976. BABACAN A ve ark. Assesment of total intravenous anesthesia in renal transplantation. Transplant Proc 1998; 30:750-53.Tübitak Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü, 1998Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Teşvik Ödülü, 1998Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Teşvik Ödülü, 19987. TUNCER B, BABACAN A, ASLAN M. The preemptive analgesia of intraarticular bupivacaine in arthroscopic knee surgery. Acta Anaesth Scand 2005; 49: 1373-7Tübitak Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü, 2006Uluslar Arası Yayınlar16 adet uluslar arası yayını ve 9 adet (8 adet SCI’de olan ve 1 adet SCI’de olmayan dergilerde) atıfı vardır. Ulusal Yayınlar57 adet ulusal yayını vardır.Uluslar Arası ve Ulusal Kongre Bildirileri15 adet uluslar arası ve 47 adet ulusal kongre bildirileri vardır.Kitaplar ve Kitap Bölümleri7 adet basılmış kitap ve kitap bölümleri yazarıdır.Uluslar Arası ve Ulusal Davetli Konuşmaları1 adet uluslar arası ve 47 adet ulusal davetli konuşması vardır.Katıldığı Bilimsel ToplantılarYaklaşık 100 adet uluslar arası ve ulusal toplantıya katılmıştır.Ulusal Bilimsel Dergilerdeki Görevleri1. Anestezi Dergisi Teknik Editörlüğü, 1998-20002. Türkiye Klinikleri Medical Research Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği, 1998-20003. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi, 1998-2001Diğer Bilimsel Aktiviteleri1. GÜTF Beyin Ölümü Tespit Komitesi Üyeliği 1998’den beri2. 1990’da 30 gün süreyle Zürih Üniversitesi Beyin Cerrahisi Bölümünde Prof Dr Gazi Yaşargil’in yanında nöroanestezi uygulamalarını görmek üzere bulunmak3. SSYB Sağlık Eğitim Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda 3 gün süreyle Sağlık Meslek Liseleri ve Anestezi Teknisyenliği Ders Araç ve Malzeme Standardlarının Tespiti Toplantısında bulunmak 14-17.12.19984. III. Ulusal Rejyonal Anestezi 1997 İstanbul Kongresi’nde poster oturum başkanlığı5. TARK 99 Mersin Kongresi’nde Bilimsel Kurul Üyeliği, Sözlü Sunu Oturum Başkanlığı6. TARK 99’da Sözlü Sunu Yarışma Jürisi Üyeliği7. SSYB Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Beyin Ölümü Kriterleri Tespit komisyonu toplantısına katılım 21.4.19998. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’nca istenen Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD’nda açılan Yrd Doç kadrosuna Dr Mahmut Durmuş’un atanması için dosyasının incelenmesi görevi 12.10.19999. ARUD 99 ‘Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaları Sempozyumu’ 22-25 Nisan 1999, Trabzon toplantısı düzenleme kurulu üyeliği ve sempozyum sekreterliği10. ARUD 2000 ‘Deprem ve Travma Sempozyumu’ 5-6 Mayıs 2000, Ankara toplantısının Organizasyon Komitesi Üyeliği ve oturum başkanlığı11. Türk Algoloji-Ağrı Derneği Eğitim Komisyonu üyeliği, Nisan 200012. Çeşitli İhtisas Sınavı Jüri ÜyelikleriDr İlker Yılmaz, KBB, 1997Dr Levent Beder, KBB, 1998Dr Sühan Ayhan, Plastik Cerrahi, 1998Dr Reha Yavuzer, Plastik Cerrahi, 1998Dr Metin Yılmaz, KBB, 1999Dr Demet Coşkun, Anesteziyoloji, 2000TARK 2000’de ‘Günübirlik Olgularda Santral Bloklar’ konulu tartışmada ModeratörlükKatıldığı Kurslar1. II. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi Rejyonel Anestezi Derneği Mesleki Eğitim Kursu ‘Postoperatif Analjezide PCA Kullanımı’, İstanbul, 19952. II. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi Rejyonel Anestezi Derneği Mesleki Eğitim Kursu ‘Spinal Opioid Uygulamaları’, İstanbul, 19953. II. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi Rejyonel Anestezi Derneği Mesleki Eğitim Kursu ‘Sempatik Sinir Blokları’, İstanbul, 19954. Türk Standartları Enstitüsü ISO 9000 Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi Standartları Temel Eğitimi, Ankara, 19975. Anestezi ve Reanimasyon Uzmanları Derneği (ARUD) ‘Mekanik Ventilasyon Kursu’, Ankara, 2000Uzmanlık Tezi1. ‘Halotan ve enfluran anestezisinin somatosensoriyel uyarılmış potansiyellere etkisi’, GÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, 1988Yönettiği Tezler1. ‘Propofol, midazolam ve izofluranın nöroanestezide intrakraniyal ve serebral perfüzyon basınçlarına etkileri’. Dr Reşat Gökağaçlı GÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, 1997 (Tebliğ edildi)2. ‘Halotan, enfluran, izofluran ve sevofluranın ekspiryumdaki nitrik oksit ve kandaki nitrat düzeyleri üzerine etkileri’. Dr Gülnihal Ayhan GÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, 2000 (Tebliğ edilmedi)Proje1. GÜ 01/95-1 no’lu araştırma fonuyla desteklenen ‘Spinal Anestezide Görülen Hipotansiyonun Önlenmesi- Köpeklerde Deneysel Bir Çalışma’ BABACAN A, GÜNAYDIN B, KAYA KTeşekkürKonya Selçuk Üni. Diş Hekimliği Fak. Öğretim Üyesi Doç Dr Füsün Özer’in teşekkür mektubuGÜ Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü Müdürü Prof Dr Peyami Cinaz’ın teşekkür mektubuARUD Başkanı Prof Dr Yüksel Keçik ‘in teşekkür mektubuİsviçre Zürih’ten Anesteziyolog Dr Cemal Elmas’ın teşekkür mektubu

Adres Adres Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Sarıkonak Apt. No: 8 D: 30 Çukurambar   Ankara 
Telefon 1 Telefon 0 (532) 372 20 04
Yetkili Yetkili
Sektör Web Adresi
Lokasyon Lokasyon Ankara
Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Sarıkonak Apt. No: 8 D: 30 Çukurambar   Ankara 

Prof. Dr. Avni Babacan Firması Hakkında

avnibaba@gazi.edu.tr
Avni Babacan Kimdir?
Adı Soyadı : Celaletdin Avni BABACAN
Doğum Tarihi : 11.10.1955
Doğum Yeri : Çekerek- Yozgat
Medeni Hali : Evli, 2 çocuklu (26 yaşında Selin BABACAN, 17 yaşında Ayça BABACAN)
Bildiği Yabancı Dil : İngilizce
Adres : Beyler Cad. Dostkent Sitesi No: 44 06530 Çayyolu / ANKARA
Telefon İş : 0 312 2024274-2024275
Muayene : 4313048
Cep : 0 532 3722004
E-mail : avnibaba@gazi.edu.tr
Eğitim Durumu
1962-1967 Kayseri Pınarbaşı Melikgazi İlkokulu
1968-1970 Kayseri Pınarbaşı Ortaokulu
1971-1973 İstanbul Kuleli Askeri Lisesi
1974-1979 İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, (Tıp Doktoru)
1984-1988 Gazi Üniv. Tıp Fak.Anes.ve Rean. Anabilim Dalı, (Uzman Doktor)
Çalıştığı Kurumlar
1980-1982 İstanbul Ün. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Kliniği, (Uzman Öğrenci Kadrosunda)
1982-1983 Diyarbakır, Devegeçidi 16. Mekanize Tugay Reviri, (Tabib Teğmen)
1983-1984 Adapazarı Merkez Sağlık Ocağı Doktoru
1984-1988 Gazi Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı(Araştırma Görevlisi)
1988-1991 Gazi Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı (Öğretim Görevlisi)
1991-1992 İstanbul Prof Dr Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi (Başasistan)
1992-1994 Gazi Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD (Öğretim Görevlisi)
1994-1995 Gazi Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD (Yrd Doç Dr)
1995-2002 Gazi Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD (Doç Dr)
2002-2006 Gazi Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD (Prof Dr)
2004-2006 Gazi Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD Algoloji BD Başkanı
Üye Olduğu Dernekler
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanları Derneği (ARUD), (1996’dan beri)
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti, (1991’den beri)
Türk Ağrı Derneği, (1995’den beri)
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği, (1992’den beri)
IASP (Dünya Ağrı Cemiyeti), (1996’dan beri)
Aldığı Ödüller
1. KAYA K, BABACAN A ve ark. Effects of perineural opioids on nerve conduction of N. suralis in man. Acta Neurol Scand 1992; 85: 337-339
Tübitak Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü , 1993
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Teşvik Ödülü, 1993
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Teşvik Ödülü, 1993
2. BEYAZOVA M, BABACAN A ve ark. Perineural pethidine: Effects of different doses on nerve conduction. Eur J Anesth 1993; 10:353-356
Tübitak Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü, 1994
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Teşvik Ödülü, 1994
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Teşvik Ödülü, 1994
3. BABACAN A, BİLGİHAN A, OĞUZ A, ÖCAL E, HODOĞLUGİL U, KAYA K, GÜNAYDIN B, YARDIM Ş. İskemi reperfüzyon kalp modelinde ginkgo bilobanın etkileri. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Dergisi 1995; 1:57-61.
XXVII Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi’nde en iyi üç poster birincilik ödülü, İstanbul, 1994
4. ÖNDER M, BABACAN A, BOZKIRLI F, SOMUNKIRAN B, GÜNAYDIN S, KARADENİZLİ Y. The effect of propofol on systemic vascular resistance during cardiopulmonary bypass: A comparative study with thiopentone. Japanese Annals of Thoracic Surgery 1994, 14: 4: 51-54.
Tübitak Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü, 1995
5. GÜNAYDIN B, KARADENİZLİ Y, BABACAN A, KAYA K, ÜNLÜ M, İNANIR S, MAHLİ A, AKÇABAY M, YARDIM Ş. Pulmonary microvascular injury following general anesthesia with volatile anesthetics – Halothane and isoflurane: A comparative clinical and experimental study. Respiratory Medicine 1997; 91:6:1-10.
Tübitak Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü 1997
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Teşvik Ödülü, 1997
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Teşvik Ödülü, 1997
6. BABACAN A ve ark. Assesment of total intravenous anesthesia in renal transplantation. Transplant Proc 1998; 30:750-53.
Tübitak Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü, 1998
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Teşvik Ödülü, 1998
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Teşvik Ödülü, 1998
7. TUNCER B, BABACAN A, ASLAN M. The preemptive analgesia of intraarticular bupivacaine in arthroscopic knee surgery. Acta Anaesth Scand 2005; 49: 1373-7
Tübitak Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü, 2006
Uluslar Arası Yayınlar
16 adet uluslar arası yayını ve 9 adet (8 adet SCI’de olan ve 1 adet SCI’de olmayan dergilerde) atıfı vardır. Ulusal Yayınlar
57 adet ulusal yayını vardır.
Uluslar Arası ve Ulusal Kongre Bildirileri
15 adet uluslar arası ve 47 adet ulusal kongre bildirileri vardır.
Kitaplar ve Kitap Bölümleri
7 adet basılmış kitap ve kitap bölümleri yazarıdır.
Uluslar Arası ve Ulusal Davetli Konuşmaları
1 adet uluslar arası ve 47 adet ulusal davetli konuşması vardır.
Katıldığı Bilimsel Toplantılar
Yaklaşık 100 adet uluslar arası ve ulusal toplantıya katılmıştır.
Ulusal Bilimsel Dergilerdeki Görevleri
1. Anestezi Dergisi Teknik Editörlüğü, 1998-2000
2. Türkiye Klinikleri Medical Research Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği, 1998-2000
3. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi, 1998-2001
Diğer Bilimsel Aktiviteleri
1. GÜTF Beyin Ölümü Tespit Komitesi Üyeliği 1998’den beri
2. 1990’da 30 gün süreyle Zürih Üniversitesi Beyin Cerrahisi Bölümünde Prof Dr Gazi Yaşargil’in yanında nöroanestezi uygulamalarını görmek üzere bulunmak
3. SSYB Sağlık Eğitim Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda 3 gün süreyle Sağlık Meslek Liseleri ve Anestezi Teknisyenliği Ders Araç ve Malzeme Standardlarının Tespiti Toplantısında bulunmak 14-17.12.1998
4. III. Ulusal Rejyonal Anestezi 1997 İstanbul Kongresi’nde poster oturum başkanlığı
5. TARK 99 Mersin Kongresi’nde Bilimsel Kurul Üyeliği, Sözlü Sunu Oturum Başkanlığı
6. TARK 99’da Sözlü Sunu Yarışma Jürisi Üyeliği
7. SSYB Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Beyin Ölümü Kriterleri Tespit komisyonu toplantısına katılım 21.4.1999
8. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’nca istenen Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD’nda açılan Yrd Doç kadrosuna Dr Mahmut Durmuş’un atanması için dosyasının incelenmesi görevi 12.10.1999
9. ARUD 99 ‘Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaları Sempozyumu’ 22-25 Nisan 1999, Trabzon toplantısı düzenleme kurulu üyeliği ve sempozyum sekreterliği
10. ARUD 2000 ‘Deprem ve Travma Sempozyumu’ 5-6 Mayıs 2000, Ankara toplantısının Organizasyon Komitesi Üyeliği ve oturum başkanlığı
11. Türk Algoloji-Ağrı Derneği Eğitim Komisyonu üyeliği, Nisan 2000
12. Çeşitli İhtisas Sınavı Jüri Üyelikleri
Dr İlker Yılmaz, KBB, 1997
Dr Levent Beder, KBB, 1998
Dr Sühan Ayhan, Plastik Cerrahi, 1998
Dr Reha Yavuzer, Plastik Cerrahi, 1998
Dr Metin Yılmaz, KBB, 1999
Dr Demet Coşkun, Anesteziyoloji, 2000
TARK 2000’de ‘Günübirlik Olgularda Santral Bloklar’ konulu tartışmada Moderatörlük
Katıldığı Kurslar
1. II. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi Rejyonel Anestezi Derneği Mesleki Eğitim Kursu ‘Postoperatif Analjezide PCA Kullanımı’, İstanbul, 1995
2. II. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi Rejyonel Anestezi Derneği Mesleki Eğitim Kursu ‘Spinal Opioid Uygulamaları’, İstanbul, 1995
3. II. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi Rejyonel Anestezi Derneği Mesleki Eğitim Kursu ‘Sempatik Sinir Blokları’, İstanbul, 1995
4. Türk Standartları Enstitüsü ISO 9000 Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi Standartları Temel Eğitimi, Ankara, 1997
5. Anestezi ve Reanimasyon Uzmanları Derneği (ARUD) ‘Mekanik Ventilasyon Kursu’, Ankara, 2000
Uzmanlık Tezi
1. ‘Halotan ve enfluran anestezisinin somatosensoriyel uyarılmış potansiyellere etkisi’, GÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, 1988
Yönettiği Tezler
1. ‘Propofol, midazolam ve izofluranın nöroanestezide intrakraniyal ve serebral perfüzyon basınçlarına etkileri’. Dr Reşat Gökağaçlı GÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, 1997 (Tebliğ edildi)
2. ‘Halotan, enfluran, izofluran ve sevofluranın ekspiryumdaki nitrik oksit ve kandaki nitrat düzeyleri üzerine etkileri’. Dr Gülnihal Ayhan GÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, 2000 (Tebliğ edilmedi)
Proje
1. GÜ 01/95-1 no’lu araştırma fonuyla desteklenen ‘Spinal Anestezide Görülen Hipotansiyonun Önlenmesi- Köpeklerde Deneysel Bir Çalışma’ BABACAN A, GÜNAYDIN B, KAYA K
Teşekkür
Konya Selçuk Üni. Diş Hekimliği Fak. Öğretim Üyesi Doç Dr Füsün Özer’in teşekkür mektubu
GÜ Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü Müdürü Prof Dr Peyami Cinaz’ın teşekkür mektubu
ARUD Başkanı Prof Dr Yüksel Keçik ‘in teşekkür mektubu
İsviçre Zürih’ten Anesteziyolog Dr Cemal Elmas’ın teşekkür mektubu

 Prof. Dr. Avni Babacan FİRMA ETİKETLERİ

Sağlık

Ankara Zona Ağrısı

Ankara Yüz Ağrıları

Ankara Diz Ağrısı

Ankara Kalca Ağrısı

Ankara Boyun Fıtığı

Ankara Doktor Avni Baba

Ankara Avni Baba

Ankara Profösör Doktor Avni Babacan

Ankara Dr.avni Babacan

Ankara Avni Babacan

Ankarada Ağrı Tedavisi Yapanlar

Ankarada Sırt Ağrısı Tedavisi

Ankarada Boyun Ağrısı Tedavisi

Ankarada Bel Ağrısı Tedavisi

Ankarada Baş Ağrısı Tedavisi

Ankarada Sırt Ağrıları Uzmanı

Boyun Ağrısı Tedavisi Yapanlar Ankara

Sırt Ağrısı Tedavisi Yapanlar Ankara

Bel Ağrısı Tedavisi Yapanlar Ankara

Bel Fıtığı Tedavisi Yapanlar Ankara

Baş Ağrısı Tedavisi Ankara

Boyun Ağrısı Tedavisi Ankara

Bel Ağrısı Tedavisi Ankara

Ozon Tedavisi Ankara

Bel Tutulması Ankara

Ankarada Baş Ağrısı Tedavisi Yapanlar

Ankarada Bel Ağrısı Tedavisi Yapanlar

Ankarada Boyun Ağrısı Tedavisi Yapanlar

Ankarada Sırt Ağrısı Tedavisi Yapanlar

Ankarada Ağrı Tedavi Uzmanları

Ankara Damar Rahatsızlıkları

Ankara Ağrı Tedavisi

Ankarada Ağrı Uzmanları

Ağrı Kesici Ankara

Ankarada Ağrı Terapisi

Ankara Damar Tıkanıklığı

Ankara Damar Tıkannıklığı Ağrısı

Ankarada Ağrı Tedavisi

Anadoluda Ağrı Tedavisi

Damar Ağrıları Tedavisi Ankara


Devamını Göster