• MÜŞTERİ HİZMETLERİ

  • 444 24 98

Maden Sondajı Nasıl Uygulanır?

Yeryüzü üzerinden delik açmaya yarayan yöntemlerin tümüne sondaj ismi verilmektedir. Tüm yüzey altını inceleme gerektiren bilim dallarında olduğu gibi, madencilikte de maden arama, sondaj yapmayı içermektedir. Sondaj, jeolojik, jeofiziksel veya jeokimyasal yöntemlerle seçilen alanlarda, kaya türleri, mineral içeriği, kaya yapısı ve yüzeye yakın ve derinlikteki kaya tabakaları arasındaki ilişki hakkında ayrıntılı bilgi elde etmek için kullanılmaktadır.

Sondaj Teknikleri

Maden aramada, maliyet, ekipman türü, çevre ve dahil olan kişilerin becerilerine 3 farklı şekilde sondaj işlemi gerçekleştirilmektedir Bu yöntemler:

  • Dönen hava jetleri: Sınırlı bilgi gerektirmekte ayrıca uygulamanın birçok dezavantajı bulunmaktadır. En fazla 25 metre derinlikte yumuşak kaya yapıda kullanımı mümkün olan bu teknikte, dönen bir matkabın ucuna yerleştirilmiş basit bir bıçakla kesme ya da delme işlemi yapılmaktadır.
  • Ters sirkülasyon kuyusu: RC delme olarak adlandırılmaktadır. Maliyet açısından dönen hava jetlerinden daha pahalıdır ve uygulamada daha çok teknik bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır.
  • Elmas karot delme: yüksek düzeyde uzmanlık ve deneyim gerektiren bu yöntem, diğer yöntemlerden daha pahalı ama en az ekipman gerektiren yöntemdir. Bu teknikle yapılan kesme ve delme işleri, RC ile yapılanlara oranla 5 kat daha uzun sürede tamamlanmaktadır.

Hangi Teknik Ne Zaman Kullanılmalı?

Döner hava jeti saha incelemeleri, çevresel ve jeoteknik sondaj ve bir toprak numunesi elde etmek için numune almak için kullanılır.

Sert kaya türleri için, hem keşif hem de patlatma amacıyla birkaç yüz metrelik derinliğe nüfuz edebilen için RC delme kullanılabilir.

Elmas karot delme, en iyi konsolide formasyonlarda kullanılır. Uzak keşif sahaları için çok uygundur. Elmaslı karot delme, bozulmamış numuneler sağlar, ancak diğer delme tekniklerinden daha pahalıdır.

Gün geçtikçe birçok gelişmenin yaşandığı maden sektöründe, beraber çalışacak kişiler ya da işinizle ilgili danışmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu işlerde kalifiye olduğunu kanıtlayan birçok firmaya birmilyonnokta gibi yerlerden ulaşılabilmektedir.

 Vinç Hizmeti Veren Firmalar

Vinç Vinçler daha çok bir halat, tel halat ya da zincirle

Makosen Nedir, Makosen Ayakkabı Nedir?

Makosen kelime anlamı itibariyle incelediğimizde TDK verilerine göre anlamı;

Evde Çiçek Yetiştirme Temel İpuçları ve Öneriler

Evde çiçek yetiştirmek ortamın havasının değişmesini sağlamaktadır.

Türkiye Güzellik ve Kişisel Bakım Değer Zinciri

Sabun endüstrisindeki geleneksel bilgi birikiminin uluslararası seviyede

Turizm Sektöründe Rekabet: Hangi Faktörler Etkilidir?

Turizm sektörü son yıllarda en hızlı gelişen ve gerek yerel gerekse

Türkiye'de Sondajcılık ve Sondaj Sektörü

Sondaj sektörü tüm dünyada benzer şekilde ilerlese de tabii ki her

Mobilya Sektöründe Tedarik Zinciri Yönetimi

Mobilya, her insanın hayatının her kısmında kullandığı temel tüketim malları

Maden Sondajı Nasıl Uygulanır?

Yeryüzü üzerinden delik açmaya yarayan yöntemlerin