• MÜŞTERİ HİZMETLERİ

  • 444 24 98

Madencilikte Flotasyon Atığı Nedir?

Flotasyon Nedir?

Flotasyon veya yüzdürme yöntemi, üretilecek cevherin su sevme ya da su sevmeme özelliklerini kullanarak sıvı içerisinde kabarcık oluşturmasıyla suda yüzmesi veya batması ile diğer malzemelerden ayrılmasını sağlayan yöntemdir. Flotasyon yöntemi günümüzde cevher zenginleştirme yöntemleri arasında yer almaktadır. Özellikle sülfürlü cevherlerin ayrıştırılmasında sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.  Kurşun, bakır ya da çinkonun zenginleştirilmesi amacıyla kullanılan bu yöntem, özellikle porfirik bakırlarda (oksitli, sülfürlü) flotasyon yöntemi ile sülfür ve oksit olarak ayrılması için kullanılır.

Yüzdürme işlemi yapılırken sadece su kullanılmaz. Farklı reaktifler de kullanılmaktadır. Bu malzemeler pH ayarlayıcı, canlandırıcı, bastırıcı, köpürtücü ve toplayıcı şeklinde sıralanabilir. Madencilik sektörü içerisinde önemli bir zenginleştirme yöntemidir.

Flotasyonun uygulanması için bazı şartlar aynı anda oluşması gerekmektedir:

  • Cevherdeki minerallerden birisi havaya karşı yüzey gerilime sahip olması gerekmektedir.
  • Hidrofobik (sevmeme) mineraller hava kabarcıklarıyla taşınabilmelidirler.
  • Flotasyon sıvısı, yüzey gerilimini aktif yapan maddeler içermelidir.

Flotasyon Yöntemleri

Madencilik sektöründe cevher ve kömür zenginleştirmede yaygın olarak kullanılan flotasyon yöntemleri ve kabarcık oluşturma sistemleri bulunmaktadır. Alternatif olarak kullanılan flotasyon yöntemleri:

  • Mekanik hücre flotasyonu
  • Kolon flotasyonu
  • Jet flotasyonu
  • Pnömatik flotasyon
  • Santrifüj flotasyonu.

Bunların dışında kimya, gıda ve çevre mühendisliği gibi alanlarda uygulanan flotasyon yöntemlerinden birkaçı; DAF (Çözümlenmiş Hava Flotasyonu), Elektro Flotasyon, CAF (Cavitation Air Flotation) ve APF ya da Taşıyıcı (Carrier) flotasyondur.

Madencilikte Flotasyon Atığı Nedir?

Madencilikte mekanizasyonun artması ve yüksek tenörlü cevher yataklarının tükenmesi sonucunda serbestleşme tane boyutu çok ince olan cevherleri işleme zorunluluğu flotasyon teknolojisinin büyük bir ivme ile gelişmesine önder olmuştur. Cevher hazırlama alanında ise 100’den fazla mineralin flotasyon işlemi ile zenginleştirildiği bilinen bir gerçektir. (Bakır, çinko, nikel, gümüş, manganez, kromit, kobalt, tungsten, bor mineralleri; kromit, silvin, flüorit, kükürt gibi) Flotasyon yöntemi madencilik endüstrisinde, kompleks cevherlerden konsantre elde etmede kullanılan en etkili yöntemlerden birisi olarak bilinmektedir. Mineral ve mineral dışı endüstrilerde flotasyonun kullanım alanları da mevcuttur. Bu tarz konularda birmilyonnokta.com sitesinden fayda sağlayacak bilgiler edinebilirsiniz.

 Tecditname Nedir, Nasıl Bir Faydası Vardır?

Tecditname kavramı sigorta işlemlerinde karşımıza çıkan bir kavramdır. Bir

Ülkemizin Nesli Tükenmekte Olan Endemik Çiçekleri?

Biyolojik olarak oldukça önemli bir tür olarak karşımıza çıkan

Lojistik Firmalarının Rekabeti

Lojistik sektörü günlük yaşama doğrudan etki eder ve hayatın her

Önceden Planlamaya Dayalı Alışveriş İçin 10 İpucu: Alışveriş Listesi Hazırlama ve Bütçe Yönetimi

Önceden plan yapmazsanız alışveriş yapmak zor olabilir. Para, zaman ve enerjiden

Emlak Terimleri ve Anlamları

Emlak hepimiz için gerekli bir sektör olarak öne çıkmaktadır. Ev

Yiyeceklerin Lezzetini ve Görsel Çekiciliğini Artırmak İçin Çiçeklerin Kullanımı

Yemek pişirmede çiçek kullanımı, günümüzde hala

Nano Enerji ve Çalışmaları

Dünya'da enerji kaynakları giderek azalmaktadır. Ve bu durum farklı enerji

Alman Orman Ürünleri Hakkında Gerçekler

Alman ormanlarında çok sayıda bitki ve hayvan türü yaşam alanına