• MÜŞTERİ HİZMETLERİ

  • 444 24 98

Plastik Sanayi Ürünlerinin Denetlemesi Ne Kadar Doğru Yapılıyor

Plastik ürünler doğada uzun yıllar çözülmeden kalabildikleri için dünya çapında doğaya zarar vermektedir. Bazı hayvanların midelerinde plastik atıkların biriktiği, ya da bedenlerinde dolaşarak ölümüne sebep olduğu araştırmalara yansımıştır. Mikroplastik adı verilen küçük parçalara ayrılarak da plastik suya, hayvanlara ve bunlardan insan bedenine geçebilmektedir.

Mikroplastiklerin insan sağlığına etkileri üzerine araştırmalar da sürmektedir. Bütün bunlar tek kullanımlık plastik ürünler yerine geri dönüşümlü plastik ürünlerin kullanımını yaygınlaştırıyor. Bu ürünler çöp yerine geri dönüşüme atılarak yeniden bir plastik ürün haline gelebiliyor. Yine de yılda dünyada üretilen plastiklerin sadece yüzde 20’ye yakını geri dönüştürülüyor.

Plastiklerin geri dönüşümü için geri dönüşüm tesis kurulmalıdır. Bu da devletlere yatırım yapma gereği doğurmaktadır. Ayrıca atık yakma tesisleri havayı kirlettiği için bazı ülkeler kendi ülkelerinde geri dönüşüm tesisi kurmak istememektedirler. AB ülkeleri topladıkları plastik atıkların sadece yüzde 41’ini AB sınırları içinde geri dönüşüme tabi tutmaktadırlar.

Dünyanın En Çok Plastik Atık İthal Eden Ülkeleri

AB ülkeleri plastik atıklarını geri dönüştürülmek üzere diğer ülkelere göndermektedir. Bunun için de para ödemesi yapmaktadır. Bunun için de çoğunlukla yoksul ülkeler tercih edilmektedir. Atıklar gittikleri ülkelerde her zaman geri dönüştürülmemekte, denetimin az olduğu ülkelerde bazen yakılmakta, bazen çöpe atılmaktadır. Dünyanın en çok plastik atık ithal eden ülkeleri şunlardır:

  • Türkiye
  • Vietnam
  • Malezya
  • Laos
  • Hindistan

Görüldüğü gibi Türkiye Avrupa’nın çöplüğü halline gelmiştir ve alınan plastik atıklar geri dönüştürülmemektedir. Hatta geri dönüşüm tesislerinde sadece 2021 yılında 40’tan fazla yangın çıkmıştır. Bunun da atıklardan kurtulmak amacıyla yapıldığına dair şüpheler vardır.

Plastik Atık Geri Dönüşüm Firmaları

Türkiye’de plastik atıklar ve geri dönüşüm konusunda yasa ve yönetmelikler açık olsa da uygulama, denetim, kontrol bulunmamakta, geri dönüşüm kültürünün zayıflığıyla birlikte doğa ve insan zarar görmektedir.

 Metallerin Özellikleri Nelerdir?

Yeryüzünün altında bulunan magma tabakası, yüksek ısıya maruz

Ağaç ve Orman Ürünleri Sektör Sorunları

Ağaç ve Orman ürünleri sektörü, geniş alt sektör

Elektrik Kullanım Alanları Nelerdir?

Elektrik, modern yaşamın önemli bir parçasıdır. İnsanlar elektriği

Aksesuar Firmalarının Fazla Çeşitlere Sahip Olması

Aksesuar firmaları bünyesinde çok fazla çeşitte aksesuar

Küçük İşletmeler İçin Danışmanlık Hizmetlerinin Avantajları

Bir alanda uzmanlaşmış kişiler ya da kurumlar sahip oldukları bilgi ve becerileri

Pilsiz Sensörün Kullanım Alanları Nerelerdir?

Pilsiz sensörler ortamdaki radyasyondan enerji üretebilmektedir. Havadaki radyo

Formal Eğitim ve İnformal Eğitim Arasındaki Fark Nedir?

Eğitim Doğduğumuz anda başlayan ve tüm hayatımız boyunca devam eden bir

Buğday Yetiştirmek İçin Ne Gerekir?

Buğday insanın beslenmesinde en temel kültür bitkilerinden birisidir.