• call img
  • MÜŞTERİ HİZMETLERİ

  • line
  • 444 24 98

Hekim Can Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

firma sektörü

Sektör :

firma yetkilisi

Yetkili Kişi :

Gültekin Bey

HEKİM CAN ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

İşyeri hekimi

İş Güvenliği Uzmanı

İşe giriş muayenesi

Risk analizi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

(İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü) tarafından yetkilendirilen ortak sağlık ve güvenlik birimimiz Eskişehir ve çevre illerde iş sağlığı ve güvenliği alanında işletmelere sürdürülebilir çözümler sunmakta, çalışanların işe giriş muayene raporlarını düzenlemekte, apartman ve işyerlerinde risk analizlerini, acil durum eylem planlarını hazırlamakta, güncel mevzuata uygun şekilde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı hizmetleri yürütmektedir.

HEKİM CAN ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ, 2006 yılından bu yana işyeri hekimliği yapmakta olan Dr.Gültekin CAN tarafından, Eskişehir ve çevre illerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında sürdürülebilir çözümler üretmek amacıyla kurulmuştur.

Çalışanların işe girişlerinde işe uygun olup olmadığının fizik muayene ve işyeri hekiminin gerekli gördüğü tahlillerle değerlendirildiği ''İŞE GİRİŞ MUAYENE FORMU'' tarafımızdan düzenlenmektedir.

İşyerlerinde güncel mevzuata uygun şekilde işyeri hekimliği hizmetleri verilmektedir.(20 Temmuz 2013 tarih ve 28713 sayılı resmi gazete)

İşyerlerinin tehlike sınıflarına uygun İş Güvenliği Uzmanı tarafından güncel iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun şekilde sürdürülebilir iş güvenliği sistemi kurulmakta ve sürdürülmektedir.(29 Aralık 2012 tarih ve 28512 sayılı resmi gazete)

Apartman ve işyerlerinde risk analizi ve raporlanması, acil durum eylem planı, çalışanların iş güvenliği eğitimleri ve sertifikasyonu ve çalışanların sağlık raporları düzenlenmektedir.(29 Aralık 2012 tarih ve 28512 sayılı resmi gazete)

firma etiketleri Firma Etiketleri
BENZER FİRMALAR