• call img
 • MÜŞTERİ HİZMETLERİ

 • line
 • 444 24 98

9 Farklı Danışmanlık Yöntemi ve En Fazla Tercih Edilenler

 

Danışmanlık için en iyi yaklaşımı bulmak söz konusu olduğunda, hangi yöntemin kullanılacağına karar vermek zor olabilir. Bu rehber, psikanalitik terapiden bilişsel davranış terapisine kadar, danışanlarınız için hangi danışmanlık yönteminin en iyisi olduğunu belirlemenize yardımcı olacaktır. Farklı danışmanlık yöntemleri ve bunların ne zaman kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

 • Psikanalitik danışmanlık
 • Bilişsel davranış terapisi
 • Çözüm odaklılık terapisi
 • Kişilerarası terapi
 • Eklektik danışmanlık
 • Rogerian danışmanlığı
 • Varoluşsal danışmanlık
 • Aile Sistemleri danışmanlığı
 • Grup Danışmanlığı.

Danışmanlık Süreci Yöntemleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Psikanalitik danışmanlık Sigmund Freud'un teorilerine dayanır ve bir kişinin bilinçdışı düşünce ve duygularını anlamaya odaklanır. Bu terapi türü, danışanların iç çatışmalarını keşfetmelerine ve davranışları hakkında içgörü kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlar. Ayrıca derinlerde yatan sorunları çözmek ve istenmeyen tepkiler üzerinde daha fazla kontrol kazanmak için de kullanılır.

Bilişsel davranışçı (BD) danışmanlık, uyumsuz düşünce ve davranış kalıplarını tanımlamayı, anlamayı ve değiştirmeyi amaçlayan bir terapi yaklaşımıdır. Bu terapi şekli, danışanın sıkıntıya neden olan düşünce ve inançların farkına varmasına ve daha etkili düşünme ve davranma yollarını öğrenmesine yardımcı olur. BDT tipik olarak hedef belirleme, bilişsel yeniden yapılandırma, problem çözme, rahatlama eğitimi ve atılganlık eğitimi gibi teknikleri içerir.

Çözüm odaklı, danışanların mevcut güçlü yönlerine, kaynaklarına ve istisnai özelliklerine odaklanan bir danışmanlık yaklaşımıdır. İnsanların kendi sorunlarını çözebilecek bilgi ve beceriye sahip olduğu ve danışmanın görevinin çözüm bulma sürecini kolaylaştırmak olduğu fikrine dayanır. Çözüm odaklı terapide, danışanların hedeflerini anlamaya, yapmak istedikleri değişiklikleri belirlemeye ve bu hedeflere ulaşmalarına yardımcı olacak stratejiler geliştirmeye odaklanılır.

Kişilerarası terapi, hem geçmişte hem de günümüzde insanlar arasındaki ilişkilere odaklanan bir psikoterapi türüdür. Bu, ilişkilerin mevcut duygu ve davranışlar üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu araştırır. Kişilerarası terapi, kişinin benlik kavramını, sosyal rollerini, iletişim kalıplarını ve ilişkisel sorunlarını keşfetmenin etkili bir yoludur.

Eklektik danışmanlık, danışanın bireysel ihtiyaçlarına en iyi uyacak şekilde bir tedaviyi uyarlamak için çeşitli düşünce okullarından farklı yöntemleri birleştiren bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, tek bir teorinin insan davranışının kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlayamayacağı fikrine dayanır. Bunun yerine, eklektik bir danışmanlık yaklaşımı, danışmanın danışanları için en iyi olanı bulmasına olanak tanıyan birden fazla teoriden unsurlar kullanır.

En Sık Hangileri Uygulanıyor

Bu, danışanın hedeflerine ve ihtiyaçlarına ve en olumlu sonuçları neyin üreteceğine bağlıdır. Örneğin, olumsuz düşünce kalıplarını belirlemek ve değiştirmek için bilişsel-davranışçı teknikler kullanılabilirken, altta yatan psikolojik sorunları ortaya çıkarmak için psikodinamik yöntemler kullanılabilir.

Kişi merkezli terapi olarak da bilinen Rogerian danışmanlık, danışanların kendi davranışları hakkında içgörü kazanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış, yönlendirici olmayan bir danışmanlık biçimidir. Amaç, danışanın düşüncelerinin, duygularının ve davranışlarının ve bunların günlük hayatını nasıl etkilediğinin farkına varmasına yardımcı olmaktır. Bu yaklaşım 1940'larda Carl Rogers tarafından geliştirilmiştir ve onun insan büyümesi ve gelişimi teorisine dayanmaktadır.

Varoluşsal danışmanlık, danışanın bireysel inançlarını ve değerlerini keşfetmesine yardımcı olarak gerçek benliklerini daha iyi anlamalarını sağlamaya odaklanır. Bu danışma yöntemi, insanların kendi hayatlarından sorumlu oldukları ve yaptıkları seçimlerin sorumluluğunu almaları gerektiği fikrine dayanır. Varoluşçu danışmanlık, danışanın yaşamda kendi yolunu seçme özgürlüğünü vurgular ve onu kişisel büyüme ve gelişiminde aktif bir rol almaya teşvik eder.

Aile Sistemleri, aile üyeleri arasındaki etkileşimleri hem bireysel hem de grup olarak incelemeye odaklanan bir danışmanlık yöntemidir. Güç dinamikleri, iletişim kalıpları ve inançlar gibi aile dinamiklerinin aile sisteminin işleyişini nasıl etkileyebileceğine bakar. Danışman, bu dinamiklerin aileyi nasıl etkilediğini anlayarak ailenin sorunları çözmesine ve ilişkilerini geliştirmesine yardımcı olabilir.

Grup danışmanlığı, bir birey yerine bir grup insanla çalışmayı içeren bir danışmanlık yaklaşımıdır. Okullar, ruh sağlığı merkezleri ve özel muayenehaneler de dâhil olmak üzere çeşitli ortamlarda kullanılabilir. Bu terapi şekli genellikle bireylere bire bir ulaşmanın zor olduğu veya bir bütün olarak grup için daha faydalı olduğu durumlarda kullanılır. Daha farklı birçok danışmanlık için birmilyonnokta sitemizde sizleri misafir etmek isteriz.

 Güzellik Merkezlerinde Cildinize İyi Gelecek Yenilikçi Bakımlar

Bir cildin parlak, canlı ve sağlıklı görünmesi için pek çok

Gta 6 Ne Zaman Çıkacak

Rockstar Games, Twitter’dan yapmış olduğu paylaşımlarla Grand Theft Auto serisi

Elektrik Tesisatlarında Uzman Kontrol Ve Bakım Hizmetleri

Elektrik tesisatı, trafolardaki elektriğin teller aracılığı ile panolara, konutlara

Metal Geri Dönüşümü Firmaları

Metal Geri Dönüşümü Metaller, yüzyıllardır gündelik

Dijital Sanatın İzleyicisi Olmak: Nft’lerin Dünyasında Yeni Bir Dönem

Dijital Sanatın İzleyicisi Olmak: NFT’lerin Dünyasında Yeni Bir Dönem

Gazetelerin Tirajı Düştü Mü?

Yazılı basın Türkiye’de uzun yıllardır ilgiyle takip edilirken son on

Araç Kiralama Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Araç sahibi olmayan, uzun yolculuğa çıkan veya özel günlerini

Kişisel Bakım Seti Nedir?

Kişisel bakım, insanın kendi vücut bakımına dair yapması gerekenlerin