• MÜŞTERİ HİZMETLERİ

  • 444 24 98

Akhisar Lihkab ( Akhisar Lihkab Bürosu )

Sektör :

Yetkili Kişi :

Cahit Yıldız

Birçok başarılı işe imza atan Akhisar Lihkab (Akhisar Lihkab Bürosu), birmilyonnokta.com üyeliğinde hizmet vermektedir. Büromuzda kaliteli çalışmalarıyla kadastro ile ilgili birçok işlemleri çözüme kavuşturan mühendislerimiz bilgi ve tecrübeleriyle dikkat çekmekteler. Sahip olduğu belge ile kamu adına birçok işlem yapabilen Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik büromuz Manisa hizmet sektöründe özel bir yer edinmiştir. Büromuz her türlü haritacılık işleriyle ilgilenmektedir.

Yapı temelinin arazi üzerindeki yerini belirleme işlemi olan aplikasyon zamanı mühendislerimiz titizlikle parsel köşe koordinatlarını tespit ederek yapının zemindeki sınırını belirliyorlar. Parsel aplikasyonu işleminden başka bina ve kolon aplikasyonu işlemi de yapılmaktadır. Binanın ana kolonlarının zemindeki yerlerinin hatasız belirlenmesi için dikkatli bir çalışma yürüten ekibimiz yüklerin zemine doğru bir şekilde iletilmesini sağlamaktadır.

Taşınmazların cinsinin değiştirilmesinde, hatalı bağımsız bölüm numaralarının düzeltilmesinde büromuz gerekli işlemleri yapmaktadır. Sahibine taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak sağlayan irtifak hakkı ile ilgili zemin ölçümü yapılmasında, ölçülerin sayısallaştırılmasında da büromuz başarılı çalışmalarıyla sizlere hizmet vermektedir. Parsellerin birleştirilmesi ve ayrılması – ifraz işlemlerinde parselle ilgili yola terk, yoldan ihdas incelemelerini yapan mühendislerimiz parsel ifraz tevhit dosyası hazırlamakta ve bir sonraki işlem için sizi belediyelere yönlendirmekteler.

Halihazır haritalarının çiziminde ekibimiz ortaya kusursuz bir harita çıkarmaktadır. Ham durumda bulunan arazilerin imar parseline dönüştürülmesi – parselasyon aşamasında ve kamu yararına bazı taşınmaz mülklerin kamu tüzel kişi mülkiyetine geçirilmesi için yapılan kamulaştırma haritalarında da mühendislerimiz aynı özeni göstermekteler.

Manisa ili sınırları içinde tüm LİHKAB (Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu) hizmetleri ile Serbest harita Mühendislik işlemlerini karşılamaktayız.

LİHKAB İŞLEMLERİ:

Aplikasyon

Cins değişikliği

Birleştirme

İrtifak hakkı

Hatalı bağımsız bölüm numaralarının düzeltilmesi

Parselin yerinde gösterilmesi işlemleri.

SERBEST HARİTA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ:

iftaz (Ayırma)

Yola terk

Yoldan ihdas

Parselasyon (18. madde uygulaması)

Kamulaştırma haritaları

Halihazır harita yapımı

Vaziyet planı ve bağımsız bölüm krokisi

Plankote

Tus işlemleri

Her türlü haritacılık işlemleri için hizmetinizdeyiz.

manisa akhisar parsel ölçüm hizmeti,manisa akhisar tarla ölçüm hizmeti,manisa akhisar arazi ölçüm hizmeti,manisa akhisar aplikasyon cins değişikliği,manisa akhisar lihkab bürosu,manisa akhisar harita hizmetleri,manisa akhisar parselasyon işlemleri,manisa akhisar harita lihkab bürosu,akhisar parsel ölçüm hizmeti,akhisar tarla ölçüm hizmeti,akhisar arazi ölçüm hizmeti,akhisar aplikasyon cins değişikliği,akhisar lihkab bürosu,akhisar harita hizmetleri,akhisar parselasyon işlemleri,akhisar harita lihkab bürosu,

Firma Etiketleri

BENZER FİRMALAR