• call img
  • MÜŞTERİ HİZMETLERİ

  • line
  • 444 24 98
firma logo

Uzunoğlu Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Müh.müş.danş.anonim Şirketi

firma sektörü

Sektör :

firma yetkilisi

Yetkili Kişi :

Bülent Uzunoğlu

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet göstermekteyiz.Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak üzere işin normal akışını aksatmamak şartıyla ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla; İşçilerin sağlığının ve çalışma ortamının gözetimi, Eğitim ve bilgilendirme, İlkyardım ve acil Müdahale ile Kayıt ve istatistikleri tutma v.b. Görevleri yerine getirecek şekilde hizmet vermekteyiz.

REHBERLİK VE DANIŞMANLIK

a) İş yerinde yapılan çalışma ve yapılacak değişiklikler ile ilgili planlama ve organizasyonlara katkıda bulunmak

b) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek

c) Genel iş güvenliği kuralları ile ilgili tavsiyelerde bulunmak

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

a) Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak

b) Gerekeli sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ

a) Periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamak

b) Acil durum planını hazırlamak ve periyodik olarak tatbikatları yaptırmak
c) Periyodik eğitimleri yapmak

d) Yıllık çalışma ve değerlendirme raporu hazırlamak

EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME

a) İş güvenliği talimatlarını hazırlamak

b) İş sağlığı talimatlarını hazırlamak

c) Risk değerlendirme eğitimlerini vermek

firma etiketleri Firma Etiketleri
BENZER FİRMALAR