• MÜŞTERİ HİZMETLERİ

  • 444 24 98

Bafra Seracılık Tulum Kardeşler

Sektör :

Yetkili Kişi :

Sera planlamasında çevre etmenleri;


1.derece çevre etmenleri:Işık, sıcaklık, nem ve havalandırma


2.derece çevre etmenleri:Havanın içerdiği Co2 miktarı, toprak suyu, drenaj, toprak bitki besin maddeleri ve hastalık etmenleri.

Sera tipinin seçiminde etkili unsurlar

Kullanılma amacı,

İhtiyaç duyulan sera büyüklüğü,

Civar iklim şartları,

Yerleşim yerinin fizyografik ve ekolojik özellikleri,

İşletmeye ayrılan sermaye,

Alet ve ekipman kullanma imkanları,

Yetiştirilecek bitki türleri ve yetiştirme tekniği,

Sera işletmesinin gelişme planı,

İşletme sahibinin istekleri,

SERA YAPI MALZEMELERİ VE YAPI ELEMANLARI

Seralarda kullanılan yapı malzemeleri, ve yapı elemanlarının planlanmasında ve seçiminde bölgenin iklim durumu, serada yetiştirilmek istenen bitki türü, seracılık işletmesinin büyüklüğü ve işletme tipi dikkate alınır.

Seranın yapım malzemesi seçilirken dikkat edilecek hususlar:

Sera yapı malzemesi ucuz, sağlam ve hafif olmalı.

Seri üretime uygun olmalı,

Enerji tasarrufunu sağlamalı,

Kuruluş ve tamiri kolay olmalı,

Hava koşullarından etkilenmemeli,

Sera içinde yeterli iklim ayarlaması yapılabilmelidir.

SERALARIN ISITILMASI

Sera ısıtmasında, en önemlisi ısının sera içinde dengeli olarak dağılmasıdır.
Sera ısıtma sisteminin özellikleri ;

Sistem, dış hava sıcaklığına bağlı olmadan sera içi sıcaklığını istenilen sınırlar içinde tutabilmeli,

Isı sera içinde dengeli olarak dağılmalı,

Sık arızalanmamalı,

Kolay yakıt sağlanabilmeli,

Verimli çalıştırılabilmeli,

Maliyet ve yakıt masrafları az olmalıdır.

SERALARIN SINIFLANDIRILMASI

1. Orta Yastık Durumuna Göre Seralar:

Orta yastıksız seralar: Orta yastıksız seralarda 80cm kadar genişlikte orta yolun iki tarafında, tercihen 110cm genişliklerinde birer üretme yastığı bulunur. Yan yastıklar çoğu kez çelik üretimi ve aşılara tahsis edilir.

Orta yastıklı seralar:Orta yastıklı seralarda iki tarafa uzanan yastıkların arasında sranın ortasında boylu boyunca, tercihen, 220cm genişliği ile bir orta yastık bulunur. Bu seralar orta yastıksızlardan tabiatıyla daha geniş alınır. Eğer böyle bir serada hem üretme ve hem de yetiştirme yapılıyorsa, orta yastık üretmeye, kenar yastıklar da saksıya, kaba veya tüpe alınan fidan ve aşıları yetiştirmeye tahsis edilir. Zira orta yastıklar bu seralarda daha sıcak olur.

2. Çatı Şekillerine Göre Seralar

Tek çatılı seralar:Bunlarda çatılar tek meyilli ve dolayısıyla tek yüzeylidir. Genellikle bir binanın veya bir duvarın güneye bakan tarafına dayanır. Aynı çatı tipi meyilli yerler için de söz konusu olabilir. Bunlarda çatı eğimi güneye baktığından güneş ışınlarından ve sıcaklığından iyi faydalanır. Genellikle amatör seralardır, tesisleri ucuzdur. Ayrı, yani bir kenarı bir yere dayanmayan müstakil olarak da tek çatılı seralar yapılabilir. Fakat bu takdirde çift meyilli veya iki çatlı seralar tercih edilmelidir.


İki çatılı seralar:Bunlar daha iyi ışık alırlar. Çatının iki yüzü birbirine eşit ise ''ikiz kenar çatılı seralar'' olurlar. Çatının biri uzun diğeri kısa ise ''iki çatı kenarı eşit olmayan seralar'' söz konusudur. Meyilli arazilerde de bu tip sera kuruluşlarına sıkça başvurulur.


M çatlı seralar:Bunlar ise yan yana gelen blok seralardır. Bunlar ikiz kenar veya iki kenarı eşit olmayan çatılı seraların yan yana gelmesinden oluşur.

Blok seralar:Blok seralar birbirlerine ekli olarak tesis edildikleri için tesis giderleri daha azdır. Aynı tür bitki yetiştirme söz konusu ise aralarında ara duvar gerekmez. Fakat her blok için ayrı bir türün yetiştirilmesi öngörülüyor ise her türe uygun farklı ekolojik koşullar yaratmak için blokların arasına perdeler koyarak bir birinden ayırmak gerekir.

Firma Etiketleri

BENZER FİRMALAR

Yasaklar nedeni ile kapaılıyız

Covid-19 salgınından kaynaklanan yasaklar nedeni ile kapalıyız. Herkese Sağlıklı Günler Dileriz.
Dilerseniz istek, soru ve önerilerinizi iletişim sayfasından bize iletebilirsiniz.

İyi Günler